Visa allt om ISG Systems Aktiebolag
Visa allt om ISG Systems Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 51 158 50 748 57 382 36 988 20 623 19 715 17 868 26 357 34 109 20 995
Övrig omsättning 89 64 280 374 159 297 227 - 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 622 7 200 11 005 6 410 1 013 1 855 707 4 004 4 206 1 897
Resultat efter finansnetto 8 516 7 148 10 903 6 299 928 1 749 552 3 681 3 539 1 396
Årets resultat 6 612 5 548 8 471 3 453 670 961 407 2 659 2 556 997
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 936 3 789 2 887 3 013 2 644 3 201 4 218 5 140 6 090 6 961
Omsättningstillgångar 19 988 17 860 22 015 23 818 11 275 6 110 9 462 18 552 15 004 22 285
Tillgångar 23 924 21 649 24 902 26 831 13 919 9 311 13 680 23 692 21 094 29 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 814 9 202 14 654 9 183 6 730 6 060 5 099 5 061 7 994 7 986
Obeskattade reserver 2 047 2 053 2 056 2 064 475 471 30 34 53 73
Avsättningar (tkr) 1 822 1 656 490 305 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 745 0 647 1 647 1 647 2 647 7 547
Kortfristiga skulder 11 241 8 738 7 702 11 534 6 714 2 133 6 904 16 950 10 400 13 640
Skulder och eget kapital 23 924 21 649 24 902 26 831 13 919 9 311 13 680 23 692 21 094 29 246
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
2007-03
Löner till styrelse & VD 1 031 1 041 1 031 1 000 773 776 657 647 750 687
Varav tantiem till styrelse & VD 135 - 238 - - 50 - - 99 -
Löner till övriga anställda 7 648 7 349 6 248 4 668 3 604 3 082 2 993 3 072 2 891 4 057
Varav resultatlön till övriga anställda 439 - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 3 042 3 625 3 399 2 474 1 956 1 731 1 639 1 520 1 408 1 781
Utdelning till aktieägare 7 000 7 000 11 000 3 000 1 000 0 0 0 3 000 0
Omsättning 51 247 50 812 57 662 37 362 20 782 20 012 18 095 26 357 34 129 20 995
Nyckeltal
Antal anställda 16 16 14 11 10 9 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 197 3 172 4 099 3 363 2 062 2 191 1 985 2 929 3 790 2 624
Personalkostnader per anställd (tkr) 733 751 763 740 633 621 588 582 561 816
Rörelseresultat, EBITDA 9 104 7 585 11 398 6 691 2 194 2 941 1 794 5 097 5 231 2 104
Nettoomsättningförändring 0,81% -11,56% 55,14% 79,35% 4,61% 10,34% -32,21% -22,73% 62,46% -%
Du Pont-modellen 36,04% 33,32% 44,37% 23,89% 7,28% 19,94% 5,18% 16,91% 19,94% 6,49%
Vinstmarginal 16,86% 14,22% 19,25% 17,33% 4,91% 9,42% 3,97% 15,20% 12,33% 9,04%
Bruttovinstmarginal 36,09% 31,99% 36,52% 37,79% 32,58% 33,31% 35,11% 37,62% 29,78% 41,28%
Rörelsekapital/omsättning 17,10% 17,98% 24,94% 33,21% 22,12% 20,17% 14,32% 6,08% 13,50% 41,18%
Soliditet 43,52% 49,90% 65,29% 39,89% 50,87% 68,81% 37,44% 21,46% 38,08% 27,49%
Kassalikviditet 154,42% 181,47% 243,50% 198,66% 150,16% 223,96% 109,17% 96,09% 121,86% 146,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...