Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Åmänningen
Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Åmänningen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 390 621 1 625 1 480 0 0 0 0 1 1
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 306 443 1 370 1 344 -10 -10 -14 -15 -50 -28
Resultat efter finansnetto 399 460 1 387 1 375 -3 3 -5 -11 -50 -22
Årets resultat 260 257 791 759 -3 3 -5 -11 -50 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 807 196 194 194 156 160 175 180 192 239
Omsättningstillgångar 896 1 886 2 088 1 420 0 0 0 0 0 4
Tillgångar 2 702 2 082 2 282 1 614 156 160 175 180 192 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 469 1 209 952 910 151 155 171 176 186 236
Obeskattade reserver 908 824 703 344 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 325 48 628 360 5 5 5 5 6 6
Skulder och eget kapital 2 702 2 082 2 282 1 614 156 160 175 180 192 242
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 19 24 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 750 0 0 19 0 0 0
Omsättning 390 621 1 625 1 480 0 0 0 0 1 1
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 0 - - - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 621 1 625 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 93 98 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 306 443 1 370 1 344 -10 -10 -14 -15 -50 -28
Nettoomsättningförändring -37,20% -61,78% 9,80% -% -% -% -% -100,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 15,06% 22,14% 60,87% 85,19% -% -% -% -% -26,04% -9,09%
Vinstmarginal 104,36% 74,24% 85,48% 92,91% -% -% -% -% -5 000,00% -2 200,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 146,41% 295,97% 89,85% 71,62% -% -% -% -% -600,00% -200,00%
Soliditet 80,58% 88,94% 65,75% 72,09% 96,79% 96,88% 97,71% 97,78% 96,88% 97,52%
Kassalikviditet 275,69% 3 929,17% 332,48% 394,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...