Visa allt om Mineme Aktiebolag
Visa allt om Mineme Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 115 102 113 54 128 147 144 166 156
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 58 77 81 33 83 5 -4 -5 27
Resultat efter finansnetto -23 58 77 81 34 84 4 -3 -3 27
Årets resultat -3 44 60 44 34 84 4 -3 -3 27
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 7 10 14
Omsättningstillgångar 275 307 325 270 205 214 116 94 153 191
Tillgångar 275 307 325 270 205 214 116 101 163 205
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 256 259 265 205 161 167 83 79 82 85
Obeskattade reserver 0 20 20 20 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 28 40 45 45 47 32 22 81 120
Skulder och eget kapital 275 307 325 270 205 214 116 101 163 205
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 40 25 61
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 13 7 17
Utdelning till aktieägare 0 50 50 0 0 40 0 0 0 0
Omsättning 0 115 102 113 54 128 147 144 166 156
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 144 166 156
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 53 32 78
Rörelseresultat, EBITDA -23 58 77 81 33 83 12 -1 -1 33
Nettoomsättningförändring -100,00% 12,75% -9,73% 109,26% -57,81% -12,93% 2,08% -13,25% 6,41% -%
Du Pont-modellen -% 18,89% 23,69% 30,00% 16,59% 38,79% 4,31% -2,97% -2,45% 13,17%
Vinstmarginal -% 50,43% 75,49% 71,68% 62,96% 64,84% 3,40% -2,08% -2,41% 17,31%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 242,61% 279,41% 199,12% 296,30% 130,47% 57,14% 50,00% 43,37% 45,51%
Soliditet 93,09% 89,45% 86,34% 81,39% 78,54% 78,04% 71,55% 78,22% 50,31% 41,46%
Kassalikviditet 1 447,37% 1 096,43% 812,50% 600,00% 455,56% 455,32% 362,50% 427,27% 188,89% 159,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...