Visa allt om Botberga Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Botberga Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 266 229 456 304 699 547 760 626 892 1 112
Övrig omsättning - - - - - 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -99 -63 54 -126 220 -63 45 -136 42 203
Resultat efter finansnetto -98 -60 59 -119 233 -56 45 -69 87 216
Årets resultat -98 -60 59 -119 191 -56 45 -70 63 155
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 284 297 311 324 338 358 392 426 219 297
Omsättningstillgångar 697 826 945 976 1 170 1 042 1 057 966 1 269 1 176
Tillgångar 980 1 124 1 256 1 301 1 508 1 401 1 449 1 392 1 489 1 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 720 818 998 939 1 178 1 138 1 193 1 149 1 219 1 255
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 261 306 258 362 330 263 256 243 270 217
Skulder och eget kapital 980 1 124 1 256 1 301 1 508 1 401 1 449 1 392 1 489 1 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 117 204 204 204 204 205
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 119 51 68 85 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 55 35 40 47 55 86 86 88 86 81
Utdelning till aktieägare 400 0 120 0 120 150 0 0 0 100
Omsättning 266 229 456 304 699 557 760 626 892 1 112
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 266 229 456 304 699 547 760 626 892 1 112
Personalkostnader per anställd (tkr) 174 86 119 132 172 290 290 294 293 298
Rörelseresultat, EBITDA -85 -49 68 -112 240 -29 79 -44 200 363
Nettoomsättningförändring 16,16% -49,78% 50,00% -56,51% 27,79% -28,03% 21,41% -29,82% -19,78% -%
Du Pont-modellen -10,00% -5,34% 4,70% -9,15% 15,45% -4,07% 3,11% -4,96% 5,84% 14,74%
Vinstmarginal -36,84% -26,20% 12,94% -39,14% 33,33% -10,42% 5,92% -11,02% 9,75% 19,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,56% 87,94% 100,00% 100,00% 100,00% 98,68% 100,00% 97,09% 99,19%
Rörelsekapital/omsättning 163,91% 227,07% 150,66% 201,97% 120,17% 142,41% 105,39% 115,50% 112,00% 86,24%
Soliditet 73,47% 72,78% 79,46% 72,18% 78,12% 81,23% 82,33% 82,54% 81,87% 85,26%
Kassalikviditet 267,05% 269,93% 366,28% 269,61% 354,55% 396,20% 412,89% 397,53% 470,00% 541,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...