Visa allt om Täll Consulting AB
Visa allt om Täll Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 42 1 330 4 125 4 676 5 155 5 126 4 981 4 881 4 539
Övrig omsättning 38 - 930 - 2 18 177 71 470 311
Rörelseresultat (EBIT) -117 -208 -364 552 565 376 171 83 58 -21
Resultat efter finansnetto -116 -206 -339 542 547 350 142 37 16 -50
Årets resultat -116 -166 -4 281 282 182 90 29 16 -50
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 965 2 093 2 041 2 359 2 391 2 233 2 338
Omsättningstillgångar 1 169 1 472 2 342 1 605 1 778 1 826 1 673 1 535 1 743 2 107
Tillgångar 1 169 1 472 2 342 3 570 3 871 3 866 4 032 3 926 3 976 4 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 157 1 432 1 983 2 307 2 426 2 645 2 463 2 373 2 344 2 328
Obeskattade reserver 0 0 40 388 242 94 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 103 244 464 562 564 707
Kortfristiga skulder 13 40 320 874 1 100 885 1 106 991 1 068 1 409
Skulder och eget kapital 1 169 1 472 2 342 3 570 3 871 3 866 4 032 3 926 3 976 4 445
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 600 600 516 600 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 120 1 069 720 754 263 262 250 465 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 41 856 495 608 572 571 543 652 601
Utdelning till aktieägare 163 160 385 165 400 500 0 0 0 0
Omsättning 38 42 2 260 4 125 4 678 5 173 5 303 5 052 5 351 4 850
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 42 665 2 063 2 338 1 718 1 709 1 660 1 220 1 135
Personalkostnader per anställd (tkr) 97 129 975 627 690 484 485 446 437 395
Rörelseresultat, EBITDA -117 -208 -364 733 760 716 579 486 438 432
Nettoomsättningförändring -100,00% -96,84% -67,76% -11,78% -9,29% 0,57% 2,91% 2,05% 7,53% -%
Du Pont-modellen -% -13,99% -14,39% 15,46% 14,65% 9,73% 4,24% 2,29% 1,79% -0,18%
Vinstmarginal -% -490,48% -25,34% 13,38% 12,13% 7,29% 3,34% 1,81% 1,45% -0,18%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 3 409,52% 152,03% 17,72% 14,50% 18,25% 11,06% 10,92% 13,83% 15,38%
Soliditet 98,97% 97,28% 86,00% 72,63% 67,28% 70,21% 61,09% 60,44% 58,95% 52,37%
Kassalikviditet 8 992,31% 3 680,00% 731,88% 148,86% 138,00% 182,49% 127,85% 133,00% 143,16% 138,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...