Visa allt om Främlingshems Skogsmaskiner AB
Visa allt om Främlingshems Skogsmaskiner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 213 218 229 316 247 1 381 3 968 2 501 1 671 1 427
Övrig omsättning - 15 27 97 - 346 127 45 - 5
Rörelseresultat (EBIT) -81 -106 -134 52 -104 -167 61 51 38 -7
Resultat efter finansnetto -81 -108 -138 48 -107 -204 -121 -33 32 -13
Årets resultat -81 -108 -138 48 -107 -90 -121 -6 3 26
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 290 420 577 461 565 2 565 2 912 398 347
Omsättningstillgångar 47 44 63 67 84 159 921 1 238 919 830
Tillgångar 231 334 483 644 545 724 3 486 4 151 1 317 1 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 252 360 498 450 556 647 768 774 836
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 114 114 142 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 15 55 0 28 1 566 2 113 58 0
Kortfristiga skulder 59 81 108 91 95 139 1 160 1 156 343 223
Skulder och eget kapital 231 334 483 644 545 724 3 486 4 151 1 317 1 177
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 41 233 237 220 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 95 358 193 4 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 91 298 234 157 113
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Omsättning 213 233 256 413 247 1 727 4 095 2 546 1 671 1 432
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 1 3 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 247 460 1 323 1 251 1 671 1 427
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 77 303 352 390 337
Rörelseresultat, EBITDA 25 24 -23 143 -9 -10 748 481 278 199
Nettoomsättningförändring -2,29% -4,80% -27,53% 27,94% -82,11% -65,20% 58,66% 49,67% 17,10% -%
Du Pont-modellen -35,06% -31,74% -27,74% 8,07% -19,08% -23,07% 1,78% 1,25% 2,89% -0,59%
Vinstmarginal -38,03% -48,62% -58,52% 16,46% -42,11% -12,09% 1,56% 2,08% 2,27% -0,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,63% -16,97% -19,65% -7,59% -4,45% 1,45% -6,02% 3,28% 34,47% 42,54%
Soliditet 74,03% 75,45% 74,53% 77,33% 82,57% 76,80% 20,91% 20,48% 66,53% 78,25%
Kassalikviditet 79,66% 54,32% 58,33% 73,63% 88,42% 114,39% 79,40% 107,09% 267,93% 372,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...