Visa allt om Göran & Anders System Aktiebolag
Visa allt om Göran & Anders System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 029 7 270 7 878 7 628 7 417 9 759 8 484 8 484 8 036 7 000
Övrig omsättning 95 168 101 100 168 42 30 - 14 -
Rörelseresultat (EBIT) 496 360 355 594 293 239 294 464 375 156
Resultat efter finansnetto 496 360 252 481 202 182 217 395 454 220
Årets resultat 439 274 181 232 183 154 110 155 229 110
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 107 359 1 118 1 063 1 056 1 486 16
Omsättningstillgångar 2 958 2 246 2 232 2 079 1 812 1 610 2 545 1 686 1 439 2 488
Tillgångar 2 958 2 246 2 232 2 186 2 171 2 728 3 609 2 743 2 924 2 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 866 627 453 472 530 847 893 1 083 1 127 958
Obeskattade reserver 395 474 479 501 390 480 541 496 366 244
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 43 8
Kortfristiga skulder 1 697 1 145 1 300 1 213 1 251 1 401 2 176 1 163 1 387 1 293
Skulder och eget kapital 2 958 2 246 2 232 2 186 2 171 2 728 3 609 2 743 2 924 2 504
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 965 890 885 783 819
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 72 - - - -
Löner till övriga anställda 2 571 2 375 2 450 2 369 2 297 1 914 1 748 1 776 1 569 1 314
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 913 839 876 859 849 1 046 994 1 031 901 1 026
Utdelning till aktieägare 0 100 100 100 100 0 200 300 200 60
Omsättning 9 124 7 438 7 979 7 728 7 585 9 801 8 514 8 484 8 050 7 000
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 6 6 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 806 1 454 1 576 1 526 1 483 1 627 1 414 1 212 1 339 1 167
Personalkostnader per anställd (tkr) 747 681 709 694 662 694 640 565 576 527
Rörelseresultat, EBITDA 496 360 362 601 332 280 337 502 413 162
Nettoomsättningförändring 24,20% -7,72% 3,28% 2,84% -24,00% 15,03% 0,00% 5,57% 14,80% -%
Du Pont-modellen 16,77% 16,03% 15,91% 27,22% 14,00% 8,76% 8,15% 16,92% 15,77% 8,95%
Vinstmarginal 5,49% 4,95% 4,51% 7,80% 4,10% 2,45% 3,47% 5,47% 5,74% 3,20%
Bruttovinstmarginal 60,89% 67,15% 64,81% 65,33% 62,60% 58,24% 63,08% 66,77% 61,91% 62,96%
Rörelsekapital/omsättning 13,97% 15,14% 11,83% 11,35% 7,56% 2,14% 4,35% 6,16% 0,65% 17,07%
Soliditet 39,69% 44,38% 37,03% 38,48% 37,65% 44,02% 35,79% 52,50% 47,56% 45,27%
Kassalikviditet 160,05% 185,85% 162,77% 160,59% 139,57% 112,56% 115,12% 142,39% 101,80% 190,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...