Visa allt om Borg Energi AB
Visa allt om Borg Energi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - 78 66 45 56 114 126 188 35 0
Övrig omsättning - 13 - - - - - - - 11
Rörelseresultat (EBIT) - 43 18 -5 4 54 41 112 -19 -51
Resultat efter finansnetto - 43 14 -5 4 54 41 112 -19 -50
Årets resultat - 29 8 0 2 29 21 109 -19 -46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 7 10 3 4 0 2 7 12
Omsättningstillgångar - 386 403 335 391 404 488 558 506 552
Tillgångar - 386 410 345 394 408 488 560 513 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 273 244 236 235 333 424 503 493 512
Obeskattade reserver - 30 23 20 25 25 11 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 84 143 89 133 50 53 57 19 51
Skulder och eget kapital - 386 410 345 394 408 488 560 513 564
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 2 2 1 3 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 1 0 1 0 - 0 2
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 100 120 100 100 0
Omsättning - 91 66 45 56 114 126 188 35 11
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 78 66 45 56 114 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 4 2 2 1 4 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - 50 21 -2 5 55 43 117 -14 -35
Nettoomsättningförändring -% 18,18% 46,67% -19,64% -50,88% -9,52% -32,98% 437,14% -% -%
Du Pont-modellen -% 11,14% 4,39% -1,45% 1,02% 13,24% 8,40% 20,00% -3,70% -%
Vinstmarginal -% 55,13% 27,27% -11,11% 7,14% 47,37% 32,54% 59,57% -54,29% -%
Bruttovinstmarginal -% 98,72% 98,48% 100,00% 100,00% 99,12% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 387,18% 393,94% 546,67% 460,71% 310,53% 345,24% 266,49% 1 391,43% -%
Soliditet -% 76,79% 63,89% 72,68% 64,32% 86,13% 88,55% 89,82% 96,10% 90,78%
Kassalikviditet -% 459,52% 281,82% 376,40% 293,98% 808,00% 920,75% 978,95% 2 663,16% 1 082,35%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...