Visa allt om Logistema Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 946 5 150 4 694 6 972 10 565 11 062 11 197 18 523 13 642 15 539
Övrig omsättning - - - - 5 - - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 190 724 103 -119 1 519 1 865 -625 1 295 -511 1 456
Resultat efter finansnetto 182 707 80 -152 1 528 1 765 -557 1 245 -240 1 477
Årets resultat 140 557 80 -152 1 110 1 412 -557 858 409 748
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 31 162 229 310 298 310
Omsättningstillgångar 1 050 1 512 1 307 1 096 3 161 3 198 2 960 4 156 3 427 4 131
Tillgångar 1 050 1 512 1 307 1 101 3 192 3 360 3 189 4 466 3 725 4 441
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 408 822 265 185 1 494 1 729 317 1 774 1 316 2 207
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 643 690 1 042 916 1 698 1 631 2 872 2 692 2 409 1 434
Skulder och eget kapital 1 050 1 512 1 307 1 101 3 192 3 360 3 189 4 466 3 725 4 441
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 3 789 3 679 2 387 3 915 672 693
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 578 2 061 1 965 2 885 234 255 2 091 3 244 4 820 5 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 590 1 035 1 132 1 625 1 958 2 084 2 797 3 777 3 187 3 246
Utdelning till aktieägare 140 554 0 0 1 104 865 0 1 380 400 1 300
Omsättning 3 946 5 150 4 694 6 972 10 570 11 062 11 197 18 527 13 642 15 539
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 6 7 7 10 11 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 987 1 288 939 1 162 1 509 1 580 1 120 1 684 1 516 1 554
Personalkostnader per anställd (tkr) 665 835 698 842 911 923 742 1 031 1 028 921
Rörelseresultat, EBITDA 190 724 108 -98 1 555 1 911 -514 1 384 -426 1 565
Nettoomsättningförändring -23,38% 9,71% -32,67% -34,01% -4,49% -1,21% -39,55% 35,78% -12,21% -%
Du Pont-modellen 18,10% 47,88% 7,88% -10,72% 48,03% 56,40% -14,14% 29,00% -5,56% 36,52%
Vinstmarginal 4,82% 14,06% 2,19% -1,69% 14,51% 17,13% -4,03% 6,99% -1,52% 10,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,31% 15,96% 5,65% 2,58% 13,85% 14,17% 0,79% 7,90% 7,46% 17,36%
Soliditet 38,86% 54,37% 20,28% 16,80% 46,80% 51,46% 9,94% 39,72% 35,33% 62,67%
Kassalikviditet 163,30% 219,13% 125,43% 119,65% 186,16% 196,08% 103,06% 154,38% 142,26% 288,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...