Visa allt om Revia-Hedeby Revision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 516 308 2 0 604 1 354 1 436 1 516 1 513 1 647
Övrig omsättning - - - - 750 - 67 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 114 -18 -23 -46 846 344 72 234 219 210
Resultat efter finansnetto 70 -19 32 7 814 565 418 210 215 247
Årets resultat 53 24 49 17 442 316 337 103 142 218
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 25 25 31 47 58 55 70 117
Omsättningstillgångar 1 174 1 367 1 327 1 656 1 980 1 682 1 509 1 210 1 135 1 502
Tillgångar 1 174 1 367 1 352 1 680 2 011 1 729 1 567 1 264 1 205 1 619
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 463 560 687 838 971 679 563 328 410 703
Obeskattade reserver 469 478 528 552 568 402 286 245 195 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 242 329 138 291 473 648 718 691 600 723
Skulder och eget kapital 1 174 1 367 1 352 1 680 2 011 1 729 1 567 1 264 1 205 1 619
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 234 0 0 18 33 405 330 280 368
Varav tantiem till styrelse & VD - 150 - - - 0 200 150 120 -
Löner till övriga anställda 212 0 0 0 48 38 30 40 32 40
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 20 0 9 38 166 221 202 190 201
Utdelning till aktieägare 150 150 150 200 150 150 200 100 170 400
Omsättning 516 308 2 0 1 354 1 354 1 503 1 516 1 513 1 647
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 516 308 - - 604 1 354 1 436 1 516 1 513 1 647
Personalkostnader per anställd (tkr) 278 268 - - 130 268 687 605 521 639
Rörelseresultat, EBITDA 114 -18 -23 -40 852 356 84 281 266 263
Nettoomsättningförändring 67,53% 15 300,00% -% -100,00% -55,39% -5,71% -5,28% 0,20% -8,14% -%
Du Pont-modellen 9,80% 8,85% 3,03% -% 47,69% 37,25% 29,29% 20,89% 21,41% 15,94%
Vinstmarginal 22,29% 39,29% 2 050,00% -% 158,77% 47,56% 31,96% 17,41% 17,05% 15,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 180,62% 337,01% 59 450,00% -% 249,50% 76,37% 55,08% 34,23% 35,36% 47,30%
Soliditet 70,60% 68,24% 79,60% 74,10% 69,10% 56,41% 49,07% 39,91% 45,68% 52,00%
Kassalikviditet 485,12% 415,50% 961,59% 569,07% 418,60% 259,57% 210,17% 175,11% 189,17% 207,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...