Visa allt om Revia-Hedeby Revision AB
Visa allt om Revia-Hedeby Revision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 407 516 308 2 0 604 1 354 1 436 1 516 1 513
Övrig omsättning - - - - - 750 - 67 - -
Rörelseresultat (EBIT) 66 114 -18 -23 -46 846 344 72 234 219
Resultat efter finansnetto 59 70 -19 32 7 814 565 418 210 215
Årets resultat 132 53 24 49 17 442 316 337 103 142
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 25 25 31 47 58 55 70
Omsättningstillgångar 1 295 1 174 1 367 1 327 1 656 1 980 1 682 1 509 1 210 1 135
Tillgångar 1 295 1 174 1 367 1 352 1 680 2 011 1 729 1 567 1 264 1 205
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 445 463 560 687 838 971 679 563 328 410
Obeskattade reserver 357 469 478 528 552 568 402 286 245 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 493 242 329 138 291 473 648 718 691 600
Skulder och eget kapital 1 295 1 174 1 367 1 352 1 680 2 011 1 729 1 567 1 264 1 205
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 234 0 0 18 33 405 330 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - 150 - - - 0 200 150 120
Löner till övriga anställda 156 212 0 0 0 48 38 30 40 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 31 37 20 0 9 38 166 221 202 190
Utdelning till aktieägare 176 150 150 150 200 150 150 200 100 170
Omsättning 407 516 308 2 0 1 354 1 354 1 503 1 516 1 513
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 407 516 308 - - 604 1 354 1 436 1 516 1 513
Personalkostnader per anställd (tkr) 221 278 268 - - 130 268 687 605 521
Rörelseresultat, EBITDA 66 114 -18 -23 -40 852 356 84 281 266
Nettoomsättningförändring -21,12% 67,53% 15 300,00% -% -100,00% -55,39% -5,71% -5,28% 0,20% -%
Du Pont-modellen 5,10% 9,80% 8,85% 3,03% -% 47,69% 37,25% 29,29% 20,89% 21,41%
Vinstmarginal 16,22% 22,29% 39,29% 2 050,00% -% 158,77% 47,56% 31,96% 17,41% 17,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 197,05% 180,62% 337,01% 59 450,00% -% 249,50% 76,37% 55,08% 34,23% 35,36%
Soliditet 55,87% 70,60% 68,24% 79,60% 74,10% 69,10% 56,41% 49,07% 39,91% 45,68%
Kassalikviditet 262,68% 485,12% 415,50% 961,59% 569,07% 418,60% 259,57% 210,17% 175,11% 189,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...