Visa allt om I Olsson Försäljning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 097 14 651 14 257 14 613 15 226 12 775 13 768 19 404 19 729 16 244
Övrig omsättning 21 - 1 8 12 12 9 - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) -219 -122 -51 52 824 128 -335 36 569 432
Resultat efter finansnetto -233 -95 282 688 1 175 582 -215 90 555 453
Årets resultat 11 29 155 386 598 321 -215 29 363 304
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 283 1 313 1 248 902 975 860 562 732 702 624
Omsättningstillgångar 4 390 5 317 4 846 5 757 6 424 4 549 4 018 5 683 5 806 5 021
Tillgångar 5 673 6 630 6 094 6 659 7 399 5 409 4 580 6 415 6 508 5 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 253 3 241 3 262 3 207 3 122 2 624 2 303 2 518 2 588 2 326
Obeskattade reserver 140 450 620 591 440 140 0 0 12 21
Avsättningar (tkr) 501 374 308 251 296 213 186 158 132 0
Långfristiga skulder 235 285 335 367 367 420 225 275 325 375
Kortfristiga skulder 1 545 2 279 1 568 2 243 3 175 2 012 1 867 3 464 3 450 2 923
Skulder och eget kapital 5 673 6 630 6 094 6 659 7 399 5 409 4 580 6 415 6 508 5 645
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 590 797 1 029 1 062 994
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 459 1 439 1 363 1 176 995 244 283 197 199 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 750 793 834 794 649 499 859 595 595 566
Utdelning till aktieägare 0 0 50 100 300 100 0 0 100 100
Omsättning 15 118 14 651 14 258 14 621 15 238 12 787 13 777 19 404 19 732 16 244
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 032 4 884 4 752 4 871 5 075 4 258 4 589 4 851 4 932 4 061
Personalkostnader per anställd (tkr) 798 758 749 674 567 467 676 485 491 445
Rörelseresultat, EBITDA -160 -77 -20 80 841 158 -299 80 613 472
Nettoomsättningförändring 3,04% 2,76% -2,44% -4,03% 19,19% -7,21% -29,05% -1,65% 21,45% -%
Du Pont-modellen -3,84% -1,00% 5,27% 10,84% 16,37% 11,43% -3,71% 1,96% 10,42% 9,03%
Vinstmarginal -1,44% -0,45% 2,25% 4,94% 7,95% 4,84% -1,23% 0,65% 3,44% 3,14%
Bruttovinstmarginal 21,81% 23,16% 27,27% 23,65% 24,14% 21,53% 20,64% 17,59% 20,10% 21,56%
Rörelsekapital/omsättning 18,84% 20,74% 22,99% 24,05% 21,34% 19,86% 15,62% 11,44% 11,94% 12,92%
Soliditet 59,27% 54,18% 61,46% 54,70% 46,58% 50,42% 50,28% 39,25% 39,90% 41,47%
Kassalikviditet 141,04% 126,55% 172,07% 149,40% 132,31% 138,72% 103,48% 80,05% 98,09% 107,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...