Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Oscar Yngve
Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Oscar Yngve

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
Övrig omsättning - - 122 374 64 - 61 197 197 -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -11 -2 -38 -24 -21 -52 -144 -126 -126
Resultat efter finansnetto -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1
Årets resultat -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 32 103 90 125 116 117 143 142 144
Omsättningstillgångar 5 913 5 57 30 6 4 18 19 18
Tillgångar 108 945 109 147 155 122 121 161 160 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 103 103 105 105 106 107 108 109 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 838 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 5 5 42 50 16 14 53 51 52
Skulder och eget kapital 108 945 109 147 155 122 121 161 160 163
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 80 300 52 0 70 230 224 221
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 31 111 17 1 29 79 84 82
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 122 374 64 0 61 197 197 194
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 194
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 112 411 69 - 50 328 312 304
Rörelseresultat, EBITDA -7 -11 -2 -38 -24 -21 -52 -144 -126 -126
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -0,61%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -0,52%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -17,53%
Soliditet 93,52% 10,90% 94,50% 71,43% 67,74% 86,89% 88,43% 67,08% 68,12% 67,48%
Kassalikviditet 83,33% 18 260,00% 100,00% 135,71% 60,00% 37,50% 28,57% 33,96% 37,25% 34,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...