Visa allt om Mastervice Aktiebolag
Visa allt om Mastervice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 267 1 332 963 1 087 619 509 0 975 1 645 1 826
Övrig omsättning - - - - - - - 242 - -
Rörelseresultat (EBIT) 56 43 22 165 -42 -200 -2 151 3 24 46
Resultat efter finansnetto 34 41 16 163 -44 -205 -2 151 7 17 41
Årets resultat 34 41 16 163 -44 -205 -2 151 3 10 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 514 1 003 86 94 20 32 84 157 328 709
Omsättningstillgångar 917 665 585 372 591 977 4 206 553 742 290
Tillgångar 2 431 1 667 671 466 611 1 009 4 290 710 1 070 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 441 407 367 351 188 232 437 188 186 176
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 840 800 0 0 0 0 0 0 77 98
Kortfristiga skulder 1 151 460 304 115 423 777 3 852 521 807 726
Skulder och eget kapital 2 431 1 667 671 466 611 1 009 4 290 710 1 070 999
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 47 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 267 1 332 963 1 087 619 509 0 1 217 1 645 1 826
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 267 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 210 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 91 43 30 177 -30 -148 -2 075 86 167 283
Nettoomsättningförändring 145,27% 38,32% -11,41% 75,61% 21,61% -% -100,00% -40,73% -9,91% -%
Du Pont-modellen 3,09% 2,58% 3,28% 35,41% -6,71% -19,82% -% 1,97% 2,24% 4,60%
Vinstmarginal 2,30% 3,23% 2,28% 15,18% -6,62% -39,29% -% 1,44% 1,46% 2,52%
Bruttovinstmarginal 28,62% 50,60% 57,32% 43,61% 36,51% 15,91% -% -2,87% 21,70% 34,67%
Rörelsekapital/omsättning -7,16% 15,39% 29,18% 23,64% 27,14% 39,29% -% 3,28% -3,95% -23,88%
Soliditet 18,14% 24,42% 54,69% 75,32% 30,77% 22,99% 10,19% 26,48% 17,38% 17,62%
Kassalikviditet 79,67% 144,57% 192,43% 323,48% 139,72% 125,74% 109,19% 106,14% 91,95% 39,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...