Visa allt om Tandläkare Jerker Sundkvist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 541 5 272 5 188 5 379 5 271 5 115 4 755 3 999 4 169 4 183
Övrig omsättning - - - 33 79 127 177 31 39 -
Rörelseresultat (EBIT) 964 530 98 473 498 663 703 286 614 324
Resultat efter finansnetto 1 237 735 267 231 143 522 1 414 295 629 270
Årets resultat 788 477 212 9 74 118 1 063 205 382 190
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 617 1 655 1 387 1 221 1 879 958 638 914 290 412
Omsättningstillgångar 3 131 2 244 1 820 2 125 1 552 2 967 2 650 1 334 1 844 1 426
Tillgångar 4 748 3 899 3 207 3 347 3 431 3 925 3 289 2 248 2 134 1 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 000 1 212 734 923 1 313 1 640 1 922 1 109 1 103 911
Obeskattade reserver 1 157 958 846 892 875 1 062 830 640 642 558
Avsättningar (tkr) 1 174 1 093 870 646 422 180 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 417 636 757 886 820 1 044 537 499 388 368
Skulder och eget kapital 4 748 3 899 3 207 3 347 3 431 3 925 3 289 2 248 2 134 1 838
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 486 408 486 539 485
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 699 1 652 1 568 1 490 1 506 998 951 780 710 893
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 800 1 101 986 1 110 964 795 721 697 663 717
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 400 400 400 400 250 200 190
Omsättning 5 541 5 272 5 188 5 412 5 350 5 242 4 932 4 030 4 208 4 183
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 108 1 054 1 038 1 076 1 054 1 023 951 1 000 1 042 837
Personalkostnader per anställd (tkr) 505 551 540 520 523 484 436 517 501 434
Rörelseresultat, EBITDA 1 038 654 202 760 849 951 979 600 753 468
Nettoomsättningförändring 5,10% 1,62% -3,55% 2,05% 3,05% 7,57% 18,90% -4,08% -0,33% -%
Du Pont-modellen 26,28% 19,39% 10,29% 15,51% 25,59% 17,32% 43,45% 13,26% 37,02% 17,79%
Vinstmarginal 22,52% 14,34% 6,36% 9,65% 16,66% 13,29% 30,05% 7,45% 18,95% 7,82%
Bruttovinstmarginal 83,49% 81,11% 80,09% 80,78% 82,58% 79,04% 78,13% 84,00% 80,36% 79,63%
Rörelsekapital/omsättning 48,98% 30,50% 20,49% 23,03% 13,89% 37,60% 44,44% 20,88% 34,92% 25,29%
Soliditet 61,13% 50,25% 42,33% 47,22% 57,06% 61,72% 76,61% 69,83% 73,35% 71,42%
Kassalikviditet 750,84% 352,83% 240,42% 239,84% 189,27% 283,05% 489,76% 266,93% 472,94% 384,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...