Visa allt om Vadeco Fashion Aktiebolag
Visa allt om Vadeco Fashion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 670 15 233 11 799 12 233 13 333 13 618 14 959 13 192 12 864 15 576
Övrig omsättning 268 161 - 53 106 87 82 123 31 37
Rörelseresultat (EBIT) 278 409 -49 -491 231 50 396 -589 -561 512
Resultat efter finansnetto 410 394 -62 -503 210 32 348 -636 -599 473
Årets resultat 410 394 118 -353 210 32 348 -636 -508 377
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 232 150 140 160 182 227 263 349 458
Omsättningstillgångar 4 232 4 279 3 779 3 769 3 875 3 858 4 157 4 600 4 728 4 940
Tillgångar 4 405 4 510 3 929 3 909 4 034 4 040 4 384 4 862 5 077 5 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 931 2 521 2 127 2 009 2 361 2 151 2 119 1 770 2 406 3 015
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 490 0 234 106 0 77 304 1 321 831 40
Kortfristiga skulder 984 1 989 1 567 1 794 1 673 1 812 1 961 1 771 1 840 2 252
Skulder och eget kapital 4 405 4 510 3 929 3 909 4 034 4 040 4 384 4 862 5 077 5 398
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 698 732 775 767 789 677 710 834
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 378 1 653 1 044 1 105 1 182 1 201 1 196 1 244 1 426 1 592
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 053 679 739 822 1 027 896 867 904 996 1 088
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 12 938 15 394 11 799 12 286 13 439 13 705 15 041 13 315 12 895 15 613
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 168 3 047 1 967 2 039 1 905 1 945 2 137 1 649 1 608 1 947
Personalkostnader per anställd (tkr) 621 477 421 452 436 417 419 365 365 403
Rörelseresultat, EBITDA 299 435 -28 -472 266 90 477 -500 -452 614
Nettoomsättningförändring -16,83% 29,10% -3,55% -8,25% -2,09% -8,96% 13,39% 2,55% -17,41% -%
Du Pont-modellen 9,53% 9,20% -1,12% -12,30% 5,95% 1,49% 9,15% -11,46% -10,81% 9,69%
Vinstmarginal 3,31% 2,72% -0,37% -3,93% 1,80% 0,44% 2,68% -4,22% -4,27% 3,36%
Bruttovinstmarginal 34,54% 33,95% 37,83% 35,82% 40,54% 38,21% 38,87% 36,85% 39,44% 44,71%
Rörelsekapital/omsättning 25,64% 15,03% 18,75% 16,14% 16,52% 15,02% 14,68% 21,44% 22,45% 17,26%
Soliditet 66,54% 55,90% 54,14% 51,39% 58,53% 53,24% 48,33% 36,40% 47,39% 57,07%
Kassalikviditet 146,04% 80,95% 96,43% 79,49% 90,79% 74,78% 93,57% 125,13% 94,89% 90,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...