Visa allt om Söders Bok- och Pappershandel i Bålsta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 960 3 887 3 963 3 844 3 353 2 993 2 943 2 474 2 615 3 177
Övrig omsättning 47 - - - - - - 33 62 93
Rörelseresultat (EBIT) -548 14 -100 334 223 197 183 35 -61 70
Resultat efter finansnetto -552 8 -116 307 188 175 154 0 -112 35
Årets resultat -517 5 -1 187 117 114 85 0 -44 33
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 5 185 198 233 246 19 21 29 32
Omsättningstillgångar 945 1 106 1 128 1 260 1 011 990 1 060 741 1 224 1 235
Tillgångar 994 1 111 1 313 1 458 1 244 1 236 1 079 762 1 253 1 267
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 284 450 450 337 275 211 126 126 170
Obeskattade reserver 0 35 35 154 102 74 37 0 0 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 319 416 355 302 467 414 262 678 247
Kortfristiga skulder 744 473 412 499 503 420 416 374 449 782
Skulder och eget kapital 994 1 111 1 313 1 458 1 244 1 236 1 079 762 1 253 1 267
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 274 265 102 130 129
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 029 707 700 652 624 296 342 231 262 298
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 337 231 224 173 141 137 176 101 119 118
Utdelning till aktieägare 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 007 3 887 3 963 3 844 3 353 2 993 2 943 2 507 2 677 3 270
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 320 1 296 1 321 1 281 1 118 998 981 1 237 1 308 1 059
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 315 313 279 254 238 256 218 261 193
Rörelseresultat, EBITDA -542 22 -90 344 236 208 191 43 -43 86
Nettoomsättningförändring 1,88% -1,92% 3,10% 14,64% 12,03% 1,70% 18,96% -5,39% -17,69% -%
Du Pont-modellen -54,63% 1,62% -7,31% 22,91% 17,93% 16,18% 16,96% 4,72% -4,71% 5,52%
Vinstmarginal -13,71% 0,46% -2,42% 8,69% 6,65% 6,68% 6,22% 1,46% -2,26% 2,20%
Bruttovinstmarginal 46,72% 48,52% 43,88% 49,48% 44,44% 47,08% 47,71% 36,46% 38,32% 37,77%
Rörelsekapital/omsättning 5,08% 16,29% 18,07% 19,80% 15,15% 19,04% 21,88% 14,83% 29,64% 14,26%
Soliditet 25,15% 28,02% 36,24% 38,65% 33,13% 26,66% 22,02% 16,54% 10,06% 17,22%
Kassalikviditet 15,46% 47,57% 35,92% 34,27% 23,26% 18,57% 47,60% 33,42% 58,35% 28,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...