Visa allt om Sista versen 29717 AB
Visa allt om Sista versen 29717 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 54 110 421
Övrig omsättning - - - - - - - 24 - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -4 0 -30 -17 -161 -42 15 -263 -132
Resultat efter finansnetto -5 4 -7 15 -69 -78 197 -364 -244 -45
Årets resultat -5 4 -7 15 -69 -78 197 -165 19 -15
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 5 807 117 131 126
Omsättningstillgångar 258 423 575 748 1 084 1 154 468 1 099 1 557 2 002
Tillgångar 258 423 575 748 1 084 1 159 1 275 1 215 1 687 2 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 256 421 573 730 859 1 055 1 253 1 176 1 431 1 501
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 199 469
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 2 2 18 225 104 22 39 57 157
Skulder och eget kapital 258 423 575 748 1 084 1 159 1 275 1 215 1 687 2 127
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 180 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 121 187
Utdelning till aktieägare 136 160 156 150 143 127 120 120 90 89
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 78 110 421
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 110 421
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 306 441
Rörelseresultat, EBITDA -7 -4 0 -30 -12 -153 -33 26 -251 -122
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -50,91% -73,87% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 1,73% -6,52% 3,57%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 38,89% -100,00% 18,05%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 96,20%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 1 962,96% 1 363,64% 438,24%
Soliditet 99,22% 99,53% 99,65% 97,59% 79,24% 91,03% 98,27% 96,79% 93,32% 86,44%
Kassalikviditet 12 900,00% 21 150,00% 28 750,00% 4 155,56% 481,78% 1 109,62% 2 127,27% 2 817,95% 2 731,58% 1 275,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...