Visa allt om M. Tenhunnen Trading Aktiebolag
Visa allt om M. Tenhunnen Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 876 4 441 5 922 5 315 3 616 6 266 5 372 5 901 8 290 5 898
Övrig omsättning - - - - 18 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 767 229 743 805 -61 320 430 505 1 090 535
Resultat efter finansnetto 765 227 737 800 -69 315 424 505 1 092 532
Årets resultat 586 176 574 500 -69 229 308 359 788 385
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 9 14 24 22 48 75 75
Omsättningstillgångar 1 529 904 1 236 1 079 802 1 221 1 443 1 277 2 034 1 204
Tillgångar 1 529 904 1 241 1 088 816 1 245 1 465 1 325 2 109 1 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 793 356 680 606 407 775 971 963 1 104 616
Obeskattade reserver 162 162 162 162 0 0 0 2 2 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 574 385 398 320 409 470 494 360 1 002 655
Skulder och eget kapital 1 529 904 1 241 1 088 816 1 245 1 465 1 325 2 109 1 279
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 621 621 619 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 1 598 1 861 1 523 1 353 2 128 908 1 106 1 363 1 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 460 477 361 371 782 579 574 740 641
Utdelning till aktieägare 400 150 500 500 0 300 300 300 500 300
Omsättning 5 876 4 441 5 922 5 315 3 634 6 266 5 372 5 901 8 290 5 898
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 6 6 6 6 5 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 979 888 987 886 603 1 044 1 074 843 1 036 737
Personalkostnader per anställd (tkr) 449 424 400 327 288 490 444 355 373 315
Rörelseresultat, EBITDA 767 233 747 809 -50 339 456 531 1 116 560
Nettoomsättningförändring 32,31% -25,01% 11,42% 46,99% -42,29% 16,64% -8,96% -28,82% 40,56% -%
Du Pont-modellen 50,23% 25,33% 59,87% 74,08% -7,35% 25,86% 29,35% 38,26% 52,11% 41,99%
Vinstmarginal 13,07% 5,16% 12,55% 15,16% -1,66% 5,14% 8,00% 8,59% 13,26% 9,10%
Bruttovinstmarginal 71,07% 72,30% 66,26% 65,44% 65,93% 64,12% 61,34% 61,87% 59,46% 65,87%
Rörelsekapital/omsättning 16,25% 11,69% 14,15% 14,28% 10,87% 11,99% 17,67% 15,54% 12,45% 9,31%
Soliditet 60,13% 53,36% 64,98% 67,31% 49,88% 62,25% 66,28% 72,79% 52,42% 48,56%
Kassalikviditet 260,10% 221,04% 296,73% 319,06% 185,33% 249,79% 283,00% 342,78% 199,50% 179,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...