Visa allt om UCB Sweden Aktiebolag
Visa allt om UCB Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11 2006-11
Nettoomsättning 24 657 26 169 25 445 28 500 32 438 28 248 20 793 52 568 44 133 28 961
Övrig omsättning - 190 127 - - - - - - 22
Rörelseresultat (EBIT) 561 1 125 349 184 864 63 -930 6 862 5 456 3 224
Resultat efter finansnetto 563 1 192 323 185 705 139 -993 6 626 5 184 3 003
Årets resultat 494 2 167 884 122 674 139 -982 3 406 2 891 3 003
Balansräkningar (tkr)
2015-11 2014-11 2013-11 2012-11 2011-11 2010-11 2009-11 2008-11 2007-11 2006-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 294 508 801 1 180 1 438 1 037 1 198 920 234
Omsättningstillgångar 16 585 15 924 14 354 13 447 15 283 12 436 13 886 23 639 21 906 17 669
Tillgångar 16 761 16 218 14 862 14 248 16 463 13 874 14 923 24 837 22 826 17 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 614 12 120 9 953 9 069 8 947 8 273 8 134 12 196 8 790 5 899
Obeskattade reserver 553 607 2 207 3 099 3 099 3 099 3 099 3 110 1 246 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 4 362 4 110
Kortfristiga skulder 3 594 3 491 2 702 2 080 4 417 2 502 3 690 9 531 8 428 7 894
Skulder och eget kapital 16 761 16 218 14 862 14 248 16 463 13 874 14 923 24 837 22 826 17 903
Löner & utdelning (tkr)
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
2011-11
2010-11
2009-11
2008-11
2007-11
2006-11
Löner till styrelse & VD - 0 0 745 815 834 781 776 787 733
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 100 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 252 2 415 2 290 1 822 2 068 1 515 1 038 1 946 1 586 1 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - 45 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 967 963 855 1 143 1 285 1 025 1 121 1 225 1 033 854
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 657 26 359 25 572 28 500 32 438 28 248 20 793 52 568 44 133 28 983
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 7 7 5 5 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 110 4 362 4 241 4 071 4 634 5 650 4 159 7 510 7 356 5 792
Personalkostnader per anställd (tkr) 547 568 569 551 582 669 598 679 600 591
Rörelseresultat, EBITDA 680 1 339 641 664 1 343 478 -582 7 053 5 581 3 320
Nettoomsättningförändring -5,78% 2,85% -10,72% -12,14% 14,83% 35,85% -60,45% 19,11% 52,39% -%
Du Pont-modellen 3,52% 7,89% 2,87% 1,73% 5,42% 1,51% -6,00% 28,09% 24,13% 18,15%
Vinstmarginal 2,39% 4,89% 1,68% 0,86% 2,75% 0,74% -4,30% 13,27% 12,48% 11,22%
Bruttovinstmarginal 26,06% 28,47% 28,72% 25,86% 27,21% 26,57% 28,10% 30,33% 28,97% 32,32%
Rörelsekapital/omsättning 52,69% 47,51% 45,79% 39,88% 33,50% 35,17% 49,04% 26,84% 30,54% 33,75%
Soliditet 77,83% 77,65% 77,91% 79,68% 68,22% 76,09% 69,46% 58,12% 42,44% 32,95%
Kassalikviditet 302,67% 294,99% 366,47% 341,92% 116,62% 273,90% 121,36% 94,44% 134,07% 124,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...