Visa allt om TASBO El & Fastighets AB
Visa allt om TASBO El & Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 375 105 1 803 2 759 3 201 3 398 6 624 10 537 6 035 6 750
Övrig omsättning - - 672 254 248 241 145 226 147 139
Rörelseresultat (EBIT) 20 -194 -279 -34 33 -444 -35 570 432 387
Resultat efter finansnetto 18 -194 -83 -91 -13 -470 -63 464 366 293
Årets resultat 18 -194 -83 -91 -13 -246 1 243 192 162
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 090 1 127 1 157 1 188 1 192 1 271 1 297
Omsättningstillgångar 161 145 409 816 831 969 1 614 2 201 1 529 1 432
Tillgångar 161 145 409 1 906 1 958 2 125 2 802 3 393 2 800 2 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -73 -91 -16 67 158 171 417 665 498 306
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 224 297 183 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 156 1 088 1 142 1 030 1 101 1 088 1 084
Kortfristiga skulder 234 235 426 683 711 812 1 131 1 329 1 032 1 251
Skulder och eget kapital 161 145 409 1 906 1 958 2 125 2 802 3 393 2 800 2 729
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 230 128 290 145 95 203 224 282 199 141
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 123 25 115 415 662 761 256 426
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 73 87 301 160 178 310 353 421 144 152
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 250 75 0
Omsättning 375 105 2 475 3 013 3 449 3 639 6 769 10 763 6 182 6 889
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 375 105 902 1 380 1 601 1 133 1 656 2 634 2 012 2 250
Personalkostnader per anställd (tkr) 328 217 330 166 201 316 260 330 201 244
Rörelseresultat, EBITDA 20 -194 -267 -7 63 -412 0 634 476 427
Nettoomsättningförändring 257,14% -94,18% -34,65% -13,81% -5,80% -48,70% -37,14% 74,60% -10,59% -%
Du Pont-modellen 12,42% -133,79% -17,85% -1,78% 1,94% -20,89% -1,25% 16,89% 15,43% 14,22%
Vinstmarginal 5,33% -184,76% -4,05% -1,23% 1,19% -13,07% -0,53% 5,44% 7,16% 5,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 72,38% 6,16% 20,33% 22,02% 24,78% 24,12% 26,66% 25,15% 24,67%
Rörelsekapital/omsättning -19,47% -85,71% -0,94% 4,82% 3,75% 4,62% 7,29% 8,28% 8,24% 2,68%
Soliditet -45,34% -62,76% -3,91% 3,52% 8,07% 8,05% 20,77% 25,90% 22,49% 13,56%
Kassalikviditet 35,04% 28,09% 74,41% 38,21% 40,08% 50,62% 100,00% 58,77% 19,57% 21,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...