Visa allt om Simon Edström Malmö Aktiebolag
Visa allt om Simon Edström Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 15 652 22 541 23 141 22 802 20 611 25 790 30 523 23 750
Övrig omsättning 96 172 664 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 95 1 711 1 310 1 227 622 247 2 309 2 781 937
Resultat efter finansnetto 46 128 17 693 1 447 1 186 522 135 2 119 2 491 638
Årets resultat 20 96 19 267 1 160 1 121 702 311 1 196 1 266 329
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 750 5 500 5 720 8 687 8 734 8 915 9 129 9 309 9 610 9 407
Omsättningstillgångar 16 616 15 296 17 482 3 866 3 699 4 277 4 548 2 990 4 228 4 023
Tillgångar 19 366 20 796 23 203 12 553 12 433 13 192 13 678 12 299 13 838 13 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 771 16 019 19 980 1 913 1 954 2 033 1 331 2 220 2 225 1 859
Obeskattade reserver 0 0 0 2 669 2 560 2 743 2 819 2 875 2 442 1 727
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 450 1 150
Kortfristiga skulder 3 594 4 777 3 222 7 971 7 920 8 417 9 528 7 204 8 722 8 695
Skulder och eget kapital 19 366 20 796 23 203 12 553 12 433 13 192 13 678 12 299 13 838 13 430
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 585 574 816 1 067 992 1 026 1 037 946
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 2 051 2 835 2 853 2 616 2 565 2 879 2 960 2 514
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 979 1 579 1 338 1 352 1 590 1 772 1 795 1 438
Utdelning till aktieägare 265 267 4 058 1 200 1 200 1 200 0 1 200 1 200 900
Omsättning 96 172 16 316 22 541 23 141 22 802 20 611 25 790 30 523 23 750
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 10 10 9 9 11 12 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 565 2 254 2 571 2 534 1 874 2 149 2 035 1 696
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 368 490 555 579 475 475 404 364
Rörelseresultat, EBITDA 62 95 1 805 1 506 1 426 939 565 2 610 3 132 1 299
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -30,56% -2,59% 1,49% 10,63% -20,08% -15,51% 28,52% -%
Du Pont-modellen -% -% 76,79% 12,47% 10,49% 4,99% 2,07% 19,04% 20,27% 7,02%
Vinstmarginal -% -% 113,83% 6,94% 5,64% 2,89% 1,37% 9,08% 9,19% 3,97%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 91,11% -18,21% -18,24% -18,16% -24,16% -16,34% -14,72% -19,67%
Soliditet 81,44% 77,03% 86,11% 30,91% 30,89% 30,74% 24,92% 34,88% 28,78% 23,10%
Kassalikviditet 462,33% 320,20% 542,58% 48,50% 46,70% 50,81% 47,73% 41,50% 48,48% 46,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...