Visa allt om Strömsnäsbruk Traryd Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 81 281 534 613 1 127 1 221 2 525 1 963 662 12 526
Övrig omsättning 125 47 30 56 139 151 23 52 25 572
Rörelseresultat (EBIT) 21 27 -72 -46 5 5 16 152 -21 140
Resultat efter finansnetto 13 16 -87 -62 -14 -63 -42 153 6 207
Årets resultat 10 14 -11 0 0 46 0 79 58 65
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 274 358 443 530 261 838 900 423 188
Omsättningstillgångar 499 568 620 656 510 1 038 3 167 892 566 1 116
Tillgångar 665 842 979 1 099 1 040 1 298 4 005 1 793 989 1 304
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 412 437 423 434 433 559 513 562 573 615
Obeskattade reserver 0 0 0 76 140 156 284 339 300 382
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 140 180 219 0 901 421 0 0
Kortfristiga skulder 253 305 415 409 247 584 2 308 470 116 307
Skulder och eget kapital 665 842 979 1 099 1 040 1 298 4 005 1 793 989 1 304
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 106 0 275 355 263 72 124
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 21 148 0 490 49 247 169 4 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 12 58 49 186 119 175 220 77 357
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 90 100
Omsättning 206 328 564 669 1 266 1 372 2 548 2 015 687 13 098
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 3 2 2 2 1 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 81 281 534 613 376 611 1 263 982 662 3 132
Personalkostnader per anställd (tkr) - 33 214 158 240 226 395 329 158 251
Rörelseresultat, EBITDA 78 111 13 40 88 142 242 333 40 201
Nettoomsättningförändring -71,17% -47,38% -12,89% -45,61% -7,70% -51,64% 28,63% 196,53% -94,71% -%
Du Pont-modellen 3,31% 3,33% -7,35% -4,19% 0,58% 0,39% 0,75% 9,82% 0,71% 16,26%
Vinstmarginal 27,16% 9,96% -13,48% -7,50% 0,53% 0,41% 1,19% 8,97% 1,06% 1,69%
Bruttovinstmarginal 60,49% 70,46% 55,43% 66,39% 95,92% 88,62% 93,19% 92,26% 98,94% 9,72%
Rörelsekapital/omsättning 303,70% 93,59% 38,39% 40,29% 23,34% 37,18% 34,02% 21,50% 67,98% 6,46%
Soliditet 61,95% 51,90% 43,21% 44,59% 51,56% 51,92% 17,91% 44,96% 79,78% 68,25%
Kassalikviditet 23,72% 44,59% 46,02% 55,50% 32,79% 176,03% 17,85% 185,96% 470,69% 355,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...