Visa allt om S.O.F.O. Förvaltning AB
Visa allt om S.O.F.O. Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 502 364 392 480 0 59 178 724 539 373
Övrig omsättning 14 2 15 103 4 7 14 25 - 3
Rörelseresultat (EBIT) -270 -404 -424 -347 -588 -495 -429 152 -24 -132
Resultat efter finansnetto -230 -240 -312 -320 -636 -354 -389 -7 -52 128
Årets resultat -230 -240 -312 -320 39 -124 190 -7 -52 128
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 570 4 392 4 415 4 629 4 602 4 641 4 424 4 400 4 313 4 302
Omsättningstillgångar 1 574 1 956 2 647 1 823 1 719 1 953 1 696 1 191 1 339 1 305
Tillgångar 7 144 6 348 7 062 6 452 6 321 6 594 6 120 5 591 5 652 5 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 815 4 045 4 284 1 318 1 308 1 368 1 756 1 657 4 665 4 957
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 291 2 272 2 712 3 171 3 604 3 606 3 878 3 851 838 535
Kortfristiga skulder 38 31 66 1 962 1 409 1 619 487 83 150 115
Skulder och eget kapital 7 144 6 348 7 062 6 452 6 321 6 594 6 120 5 591 5 652 5 607
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 216 360 180 180 180 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 28 39 80 156 126 100 132 111 104 97
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 170 100 263 92 0 240
Omsättning 516 366 407 583 4 66 192 749 539 376
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 502 364 392 480 - 59 178 724 539 373
Personalkostnader per anställd (tkr) 276 284 327 536 276 305 312 316 305 297
Rörelseresultat, EBITDA -252 -381 -401 -274 -509 -424 -408 173 -6 -83
Nettoomsättningförändring 37,91% -7,14% -18,33% -% -100,00% -66,85% -75,41% 34,32% 44,50% -%
Du Pont-modellen -3,22% -3,76% -4,29% -4,79% -% -5,22% -5,64% 3,17% 0,18% 2,73%
Vinstmarginal -45,82% -65,66% -77,30% -64,38% -% -583,05% -193,82% 24,45% 1,86% 41,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 305,98% 528,85% 658,42% -28,96% -% 566,10% 679,21% 153,04% 220,59% 319,03%
Soliditet 53,40% 63,72% 60,66% 20,43% 20,69% 20,75% 28,69% 29,64% 82,54% 88,41%
Kassalikviditet 4 142,11% 6 309,68% 4 010,61% 92,92% 122,00% 120,63% 348,25% 1 434,94% 892,67% 1 134,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...