Visa allt om Dubella Parfymeri Aktiebolag
Visa allt om Dubella Parfymeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 621 1 612 1 742 1 811 1 836 1 707 1 886 1 873 1 849 1 715
Övrig omsättning - - - - - 1 - - 83 3
Rörelseresultat (EBIT) -94 46 -2 41 96 4 111 150 180 196
Resultat efter finansnetto -123 8 -35 9 61 -30 72 118 146 159
Årets resultat -91 4 2 5 33 1 40 62 79 143
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 5 7 10 1 1 1 6
Omsättningstillgångar 814 966 924 962 995 992 938 911 880 692
Tillgångar 815 967 927 967 1 003 1 002 938 912 881 698
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 341 337 335 330 297 296 263 201 122
Obeskattade reserver 0 32 32 71 71 56 90 73 43 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 256 315 300 259 309 287 304 344 308 325
Kortfristiga skulder 309 279 258 302 293 362 249 233 329 244
Skulder och eget kapital 815 967 927 967 1 003 1 002 938 912 881 698
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 251 244 180 235 234 161 179
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 60 60 60
Löner till övriga anställda 591 531 529 273 304 300 301 294 260 226
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 114 128 121 523 116 163 183 185 140 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Omsättning 1 621 1 612 1 742 1 811 1 836 1 708 1 886 1 873 1 932 1 718
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 540 537 581 604 612 569 629 624 616 572
Personalkostnader per anställd (tkr) 238 222 218 212 223 216 241 241 191 180
Rörelseresultat, EBITDA -94 48 0 43 99 8 111 150 185 198
Nettoomsättningförändring 0,56% -7,46% -3,81% -1,36% 7,56% -9,49% 0,69% 1,30% 7,81% -%
Du Pont-modellen -11,53% 4,76% -0,22% 4,34% 9,67% 0,40% 11,83% 16,45% 20,43% 28,08%
Vinstmarginal -5,80% 2,85% -0,11% 2,32% 5,28% 0,23% 5,89% 8,01% 9,73% 11,43%
Bruttovinstmarginal 54,53% 60,67% 53,16% 53,34% 55,99% 53,95% 56,84% 59,37% 50,73% 58,02%
Rörelsekapital/omsättning 31,15% 42,62% 38,23% 36,44% 38,24% 36,91% 36,53% 36,20% 29,80% 26,12%
Soliditet 30,67% 37,84% 39,05% 40,05% 38,12% 33,76% 38,63% 34,60% 26,33% 18,30%
Kassalikviditet 12,62% 7,89% 21,32% 18,54% 28,33% 20,99% 10,84% 9,87% 28,27% 10,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...