Visa allt om MÅNGATAN AB
Visa allt om MÅNGATAN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 195 2 163 2 244 1 983 2 133 2 598 1 148 40 120 120
Övrig omsättning 6 1 - - 24 156 25 - 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 24 8 -20 -20 -79 91 58 1 73 75
Resultat efter finansnetto 24 8 -20 -83 -143 30 -2 7 92 93
Årets resultat 24 8 -20 -83 -142 21 -2 5 66 67
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 30 143 143 221 285 360 0 2
Omsättningstillgångar 251 240 192 211 211 292 241 26 433 450
Tillgångar 251 240 222 354 354 512 526 386 433 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 157 149 252 253 394 374 376 420 354
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 20 28 41 41 20 26 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 63 45 61 61 98 127 10 13 98
Skulder och eget kapital 251 240 222 354 354 512 526 386 433 453
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 246 85 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 662 631 649 553 553 605 195 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 230 212 208 161 161 260 90 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 2 201 2 164 2 244 1 983 2 157 2 754 1 173 40 130 120
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 4 4 6 3 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 732 541 561 496 533 433 383 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 298 211 215 165 183 190 126 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 24 38 15 -2 -61 109 73 16 75 78
Nettoomsättningförändring 1,48% -3,61% 13,16% -7,03% -17,90% 126,31% 2 770,00% -66,67% 0,00% -%
Du Pont-modellen 9,56% 3,33% -9,01% -22,60% -39,27% 6,05% 11,03% 2,07% 21,71% 20,53%
Vinstmarginal 1,09% 0,37% -0,89% -4,03% -6,52% 1,19% 5,05% 20,00% 78,33% 77,50%
Bruttovinstmarginal 75,58% 75,36% 77,76% 77,76% 78,15% 82,22% 80,05% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,25% 8,18% 6,55% 7,56% 7,03% 7,47% 9,93% 40,00% 350,00% 293,33%
Soliditet 72,11% 65,42% 67,12% 71,19% 71,47% 76,95% 71,10% 97,41% 97,00% 78,15%
Kassalikviditet 184,29% 223,81% 217,78% 188,52% 188,52% 205,10% 131,50% 260,00% 3 330,77% 457,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...