Visa allt om Kiroan AB
Visa allt om Kiroan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 23 983 12 339 14 777 8 637 4 880 2 266 2 100 1 200 1 000 1 000
Övrig omsättning 227 348 1 307 207 - 433 398 74 14 -
Rörelseresultat (EBIT) -766 848 2 434 2 926 586 -145 90 -76 213 26
Resultat efter finansnetto -1 363 728 2 301 2 722 460 -219 29 -136 151 -44
Årets resultat 2 228 1 688 2 010 75 -19 21 -98 -244 -23
Balansräkningar (tkr)
2015-10 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 522 11 318 12 759 12 918 12 469 13 221 13 651 14 814 5 268 4 290
Omsättningstillgångar 7 580 668 2 469 2 422 4 240 3 705 2 423 1 240 1 185 1 358
Tillgångar 10 102 11 986 15 228 15 339 16 709 16 927 16 074 16 054 6 453 5 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 579 575 505 439 419 343 363 342 342 299
Obeskattade reserver 3 632 632 200 200 200 200 500 500 500 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 815 693 1 094 1 700 2 000 0 0 414 774
Kortfristiga skulder 5 891 1 962 13 830 13 608 14 391 14 383 15 211 15 212 5 197 4 575
Skulder och eget kapital 10 102 11 986 15 228 15 339 16 709 16 927 16 074 16 054 6 453 5 648
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 641 1 729 1 383 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 291 619 526 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 210 12 687 16 084 8 844 4 880 2 699 2 498 1 274 1 014 1 000
Nyckeltal
Antal anställda 18 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 332 1 763 2 955 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 495 363 387 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 506 4 301 4 751 5 311 621 1 919 90 1 121 899 751
Nettoomsättningförändring 94,37% -16,50% 71,09% 76,99% 115,36% 7,90% 75,00% 20,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen -7,57% 7,09% 16,08% 19,08% 3,51% -0,85% 0,56% -0,47% 3,30% 0,48%
Vinstmarginal -3,19% 6,89% 16,57% 33,88% 12,01% -6,35% 4,29% -6,33% 21,30% 2,70%
Bruttovinstmarginal 92,00% 91,96% 86,85% 80,46% 100,00% 100,00% 92,86% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,04% -10,49% -76,88% -129,51% -208,01% -471,23% -608,95% -1 164,33% -401,20% -321,70%
Soliditet 33,78% 8,91% 4,28% 3,82% 3,39% 2,90% 4,50% 4,37% 10,88% 5,29%
Kassalikviditet 128,67% 34,05% 17,67% 17,63% 29,46% 20,70% 15,93% 8,15% 22,80% 29,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...