Visa allt om Minab U. Karlsson Aktiebolag
Visa allt om Minab U. Karlsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 10 969 6 083 10 121 9 077 9 015 6 586 4 904 4 227 10 180 6 967
Övrig omsättning 27 28 38 2 - 3 156 - 39 45
Rörelseresultat (EBIT) -208 439 -348 544 -444 385 -96 356 77 449
Resultat efter finansnetto -247 390 -377 506 -495 446 -68 393 92 450
Årets resultat -183 287 -241 277 1 342 53 250 154 337
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 81 15 28 41 62 47 61 102 120
Omsättningstillgångar 6 206 3 588 3 164 7 148 5 860 5 612 4 011 2 984 5 066 4 508
Tillgångar 6 382 3 668 3 179 7 176 5 902 5 674 4 058 3 044 5 168 4 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 100 2 483 2 196 2 437 2 160 2 159 1 817 1 914 1 664 1 660
Obeskattade reserver 0 64 0 136 8 508 545 695 655 786
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 607 210 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 676 911 984 4 603 3 733 3 007 1 695 435 2 849 2 182
Skulder och eget kapital 6 382 3 668 3 179 7 176 5 902 5 674 4 058 3 044 5 168 4 628
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 058 961 945 922 1 200 1 175 1 137 1 079 1 221 1 477
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 515 392 411 422 500 476 503 442 522 605
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Omsättning 10 996 6 111 10 159 9 079 9 015 6 589 5 060 4 227 10 219 7 012
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 656 2 028 2 530 2 269 3 005 2 195 1 635 1 409 3 393 1 393
Personalkostnader per anställd (tkr) 535 465 353 356 573 572 561 507 595 419
Rörelseresultat, EBITDA -176 454 -335 557 -423 405 -52 397 125 479
Nettoomsättningförändring 80,32% -39,90% 11,50% 0,69% 36,88% 34,30% 16,02% -58,48% 46,12% -%
Du Pont-modellen -2,96% 12,21% -10,25% 7,61% -7,40% 8,39% -0,99% 13,37% 2,07% 10,33%
Vinstmarginal -1,72% 7,36% -3,22% 6,02% -4,85% 7,23% -0,82% 9,63% 1,05% 6,86%
Bruttovinstmarginal 23,96% 47,10% 53,30% 8,13% 24,77% 31,48% 33,89% 74,92% 27,41% 45,83%
Rörelsekapital/omsättning 23,07% 44,01% 21,54% 28,04% 23,59% 39,55% 47,23% 60,30% 21,78% 33,39%
Soliditet 32,91% 68,98% 69,08% 35,36% 36,70% 44,50% 54,45% 79,32% 41,32% 48,10%
Kassalikviditet 124,78% 234,58% 156,50% 51,62% 94,27% 107,02% 145,37% 472,18% 129,55% 170,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...