Visa allt om FEBICON Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 1 139 1 173 6 119 1 189 3 443
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -17 -20 -12 -9 302 253 1 520 400 632
Resultat efter finansnetto 159 74 372 22 -74 312 303 1 545 604 651
Årets resultat 392 360 441 113 -30 158 175 838 338 368
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 5 17
Omsättningstillgångar 2 986 3 112 3 390 3 211 3 322 3 650 3 818 4 789 2 423 2 041
Tillgångar 2 986 3 112 3 390 3 211 3 322 3 650 3 818 4 789 2 428 2 058
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 902 2 669 2 610 2 313 2 334 2 448 2 410 2 329 1 581 1 318
Obeskattade reserver 0 346 736 838 968 1 038 953 924 556 432
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 96 44 59 20 164 455 1 536 291 308
Skulder och eget kapital 2 986 3 112 3 390 3 211 3 322 3 650 3 818 4 789 2 428 2 058
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 425 454 558 429 372
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 185 213 223 170 141
Utdelning till aktieägare 2 779 160 300 145 133 84 120 94 90 75
Omsättning 0 0 0 0 0 1 139 1 173 6 119 1 189 3 443
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 139 1 173 6 119 1 189 3 443
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 669 693 810 630 542
Rörelseresultat, EBITDA -17 -17 -20 -12 -9 302 254 1 524 412 644
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -2,90% -80,83% 414,63% -65,47% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 8,55% 10,58% 32,28% 24,92% 31,68%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 27,39% 34,44% 25,27% 50,88% 18,94%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 60,19% 100,00% 43,01%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 306,06% 286,70% 53,16% 179,31% 50,33%
Soliditet 97,19% 94,44% 92,99% 91,27% 91,73% 88,03% 81,09% 62,52% 81,60% 79,16%
Kassalikviditet 3 512,94% 3 241,67% 7 704,55% 5 442,37% 16 610,00% 2 225,61% 839,12% 311,78% 832,65% 662,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...