Visa allt om Slutplattan GRASA 99617 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 1 139 1 173 6 119 1 189
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -17 -17 -20 -12 -9 302 253 1 520 400
Resultat efter finansnetto 454 159 74 372 22 -74 312 303 1 545 604
Årets resultat 355 392 360 441 113 -30 158 175 838 338
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Omsättningstillgångar 482 2 986 3 112 3 390 3 211 3 322 3 650 3 818 4 789 2 423
Tillgångar 482 2 986 3 112 3 390 3 211 3 322 3 650 3 818 4 789 2 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 477 2 902 2 669 2 610 2 313 2 334 2 448 2 410 2 329 1 581
Obeskattade reserver 0 0 346 736 838 968 1 038 953 924 556
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 85 96 44 59 20 164 455 1 536 291
Skulder och eget kapital 482 2 986 3 112 3 390 3 211 3 322 3 650 3 818 4 789 2 428
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - 0 425 454 558 429
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 - 0 185 213 223 170
Utdelning till aktieägare 354 2 779 160 300 145 133 84 120 94 90
Omsättning 0 0 0 0 0 0 1 139 1 173 6 119 1 189
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 139 1 173 6 119 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 669 693 810 630
Rörelseresultat, EBITDA -14 -17 -17 -20 -12 -9 302 254 1 524 412
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -2,90% -80,83% 414,63% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 8,55% 10,58% 32,28% 24,92%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 27,39% 34,44% 25,27% 50,88%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 60,19% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 306,06% 286,70% 53,16% 179,31%
Soliditet 98,96% 97,19% 94,44% 92,99% 91,27% 91,73% 88,03% 81,09% 62,52% 81,60%
Kassalikviditet 9 640,00% 3 512,94% 3 241,67% 7 704,55% 5 442,37% 16 610,00% 2 225,61% 839,12% 311,78% 832,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...