Visa allt om P-A MOLIN EKONOMI Aktiebolag
Visa allt om P-A MOLIN EKONOMI Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 255 27 0 757
Övrig omsättning - - - - - - - 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -1 0 -10 -140 -425 -113 401
Resultat efter finansnetto 182 192 287 193 121 572 -41 -26 711 1 466
Årets resultat 176 187 276 185 121 561 -50 329 718 1 165
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 983 3 053 2 310 2 583 2 609 2 784 3 236 3 969 1 832 1 446
Omsättningstillgångar 1 378 1 290 2 018 1 613 1 544 1 498 985 442 2 654 2 647
Tillgångar 4 360 4 343 4 328 4 196 4 153 4 282 4 221 4 411 4 486 4 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 354 4 339 4 309 4 188 4 152 4 271 3 951 4 136 3 927 3 299
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 355 383
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 5 19 8 0 11 270 275 203 411
Skulder och eget kapital 4 360 4 343 4 328 4 196 4 153 4 282 4 221 4 411 4 486 4 093
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 113 215 0 6
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 217 181 10 198
Utdelning till aktieägare 163 160 157 155 150 140 140 135 120 90
Omsättning 0 0 0 0 0 0 255 42 0 757
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 255 27 - 757
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 339 405 - 217
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -1 0 -10 -140 -425 -81 433
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% 844,44% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -0,28% -0,57% -% 36,16%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -4,71% -92,59% -% 195,51%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 280,39% 618,52% -% 295,38%
Soliditet 99,86% 99,91% 99,56% 99,81% 99,98% 99,74% 93,60% 93,77% 93,24% 87,34%
Kassalikviditet 22 966,67% 25 800,00% 10 621,05% 20 162,50% -% 13 618,18% 364,81% 160,73% 1 307,39% 644,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...