Visa allt om Kima Heating Cable Aktiebolag
Visa allt om Kima Heating Cable Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 46 986 43 921 44 283 46 008 47 947 46 610 36 186 40 962 49 226 58 060
Övrig omsättning 78 112 63 61 93 68 41 145 - 53
Rörelseresultat (EBIT) 4 355 1 452 3 782 3 618 5 218 4 250 -2 468 -84 2 522 3 381
Resultat efter finansnetto 4 126 1 152 3 398 3 021 4 733 4 051 -2 729 -632 2 126 2 944
Årets resultat 2 425 683 2 108 1 735 2 692 1 841 -1 240 4 1 288 1 671
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 708 4 946 3 493 3 924 4 346 4 682 5 207 5 277 4 913 5 523
Omsättningstillgångar 24 271 26 956 27 415 24 218 29 340 21 846 19 171 20 364 22 335 22 463
Tillgångar 28 979 31 902 30 908 28 143 33 687 26 528 24 378 25 641 27 247 27 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 969 6 708 7 327 6 521 5 788 9 897 8 056 9 297 9 293 8 005
Obeskattade reserver 5 444 4 479 4 257 3 601 2 975 1 937 0 1 488 2 193 1 885
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 479 9 480 9 738 8 600 11 689 4 786 6 980 6 408 5 250 5 534
Kortfristiga skulder 7 087 11 235 9 586 9 421 13 235 9 908 9 342 8 448 10 512 12 562
Skulder och eget kapital 28 979 31 902 30 908 28 143 33 687 26 528 24 378 25 641 27 247 27 986
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 2 027 1 671 1 918 1 831 1 656
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 300 - - 117 0
Löner till övriga anställda 7 629 6 798 7 286 8 002 8 144 6 969 8 049 8 412 9 475 10 054
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 158 2 725 3 034 3 134 3 197 3 784 4 184 4 437 5 083 4 996
Utdelning till aktieägare 900 660 1 302 1 302 1 002 0 0 3 000 0 0
Omsättning 47 064 44 033 44 346 46 069 48 040 46 678 36 227 41 107 49 226 58 113
Nyckeltal
Antal anställda 20 21 23 24 26 26 31 38 38 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 349 2 091 1 925 1 917 1 844 1 793 1 167 1 078 1 295 1 320
Personalkostnader per anställd (tkr) 553 463 452 469 446 501 449 387 433 380
Rörelseresultat, EBITDA 5 500 2 526 4 976 4 804 6 289 5 331 -1 471 801 3 453 4 372
Nettoomsättningförändring 6,98% -0,82% -3,75% -4,04% 2,87% 28,81% -11,66% -16,79% -15,22% -%
Du Pont-modellen 15,05% 4,59% 12,25% 12,87% 15,51% 16,10% -9,96% -0,18% 9,31% 12,11%
Vinstmarginal 9,28% 3,34% 8,55% 7,87% 10,90% 9,16% -6,71% -0,11% 5,15% 5,84%
Bruttovinstmarginal 63,55% 61,71% 63,69% 63,35% 54,59% 57,86% 65,01% 58,42% 57,75% 58,84%
Rörelsekapital/omsättning 36,57% 35,79% 40,26% 32,16% 33,59% 25,61% 27,16% 29,09% 24,02% 17,05%
Soliditet 42,15% 31,98% 34,45% 32,60% 23,69% 42,69% 33,05% 40,44% 39,90% 33,45%
Kassalikviditet 132,23% 91,47% 107,21% 90,64% 74,01% 94,49% 100,13% 71,53% 72,80% 75,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...