Visa allt om G & M Fritid Aktiebolag
Visa allt om G & M Fritid Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 203 0 0 0 0 0 22 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 120 119 60
Rörelseresultat (EBIT) 196 -7 -18 -7 -12 -23 -25 27 -111 -200
Resultat efter finansnetto 194 -8 -20 -9 -13 -21 -16 26 -25 -153
Årets resultat 194 -8 -20 -9 -13 -21 -16 26 -25 -153
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 3 3 4 5 5 3 7 7 66
Omsättningstillgångar 221 49 55 67 74 83 140 173 133 63
Tillgångar 225 53 58 71 79 88 143 179 140 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 219 26 34 54 63 77 97 113 87 112
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 22 19 17 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 5 0 16 11 45 66 53 17
Skulder och eget kapital 225 53 58 71 79 88 143 179 140 129
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 203 0 0 0 0 0 22 120 119 60
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 38
Rörelseresultat, EBITDA 196 -7 -18 -7 -12 -23 -25 27 -111 -196
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 87,11% -% -% -% -% -% -10,49% -% -% -%
Vinstmarginal 96,55% -% -% -% -% -% -68,18% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 106,40% -% -% -% -% -% 431,82% -% -% -%
Soliditet 97,33% 49,06% 58,62% 76,06% 79,75% 87,50% 67,83% 63,13% 62,14% 86,82%
Kassalikviditet 4 420,00% 980,00% 1 100,00% -% 462,50% 754,55% 311,11% 262,12% 250,94% 370,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...