Visa allt om Aktiebolaget Karossan Invest
Visa allt om Aktiebolaget Karossan Invest

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 54 441 106 458 86 580 79 562 60 534 47 687 63 687 85 630 49 426 80 907
Övrig omsättning 220 - - 76 - 140 - 73 - -
Rörelseresultat (EBIT) 371 15 683 9 683 7 263 2 482 3 551 4 197 12 758 2 494 14 316
Resultat efter finansnetto 352 15 710 9 658 7 006 2 176 3 089 4 459 13 138 2 790 14 485
Årets resultat 738 10 069 5 181 3 687 942 7 475 2 327 7 345 2 744 7 786
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 986 1 985 1 674 1 999 2 432 3 162 646 915 607 344
Omsättningstillgångar 26 256 39 866 29 188 20 964 17 856 16 327 20 534 39 666 23 637 30 380
Tillgångar 28 242 41 851 30 861 22 963 20 288 19 489 21 180 40 581 24 244 30 724
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 871 17 132 9 064 4 882 1 195 254 2 635 13 607 10 462 10 947
Obeskattade reserver 9 952 10 655 7 974 5 474 3 600 3 039 10 279 9 141 6 311 7 447
Avsättningar (tkr) 963 963 114 145 0 0 340 785 484 724
Långfristiga skulder 0 0 450 1 350 3 078 5 221 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 457 13 100 13 259 11 110 12 415 10 976 7 926 17 048 6 987 11 605
Skulder och eget kapital 28 242 41 851 30 861 22 963 20 288 19 489 21 180 40 581 24 244 30 724
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 600 1 319 1 801 1 120 1 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 11 989 14 914 13 828 13 513 10 727 9 517 10 131 9 995 7 835 6 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 507 5 948 5 324 5 172 4 165 4 230 4 905 4 862 3 968 3 427
Utdelning till aktieägare 150 5 000 2 000 1 000 0 0 0 13 300 4 200 3 230
Omsättning 54 661 106 458 86 580 79 638 60 534 47 827 63 687 85 703 49 426 80 907
Nyckeltal
Antal anställda 28 44 43 41 35 33 37 37 29 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 944 2 420 2 013 1 941 1 730 1 445 1 721 2 314 1 704 3 112
Personalkostnader per anställd (tkr) 626 474 455 469 437 446 459 457 454 424
Rörelseresultat, EBITDA 785 16 097 9 730 7 696 3 015 3 926 4 496 13 088 2 728 14 490
Nettoomsättningförändring -48,86% 22,96% 8,82% 31,43% 26,94% -25,12% -25,63% 73,25% -38,91% -%
Du Pont-modellen 1,44% 37,75% 31,58% 32,17% 12,73% 18,36% 21,15% 32,43% 11,52% 47,17%
Vinstmarginal 0,75% 14,84% 11,26% 9,29% 4,27% 7,50% 7,03% 15,37% 5,65% 17,91%
Bruttovinstmarginal 57,06% 44,81% 44,07% 42,09% 40,12% 48,72% 42,75% 42,88% 41,93% 37,86%
Rörelsekapital/omsättning 40,04% 25,14% 18,40% 12,39% 8,99% 11,22% 19,80% 26,41% 33,69% 23,21%
Soliditet 73,06% 60,79% 48,41% 38,83% 18,97% 12,80% 47,38% 49,75% 61,90% 53,08%
Kassalikviditet 520,87% 235,31% 169,50% 142,54% 103,12% 102,41% 190,95% 174,23% 246,43% 217,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...