Visa allt om ISSIAC Aktiebolag
Visa allt om ISSIAC Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 082 4 691 6 669 8 112 8 162 7 412 7 051 7 068 5 926 3 874
Övrig omsättning 1 397 1 247 1 365 1 271 755 506 513 420 838 260
Rörelseresultat (EBIT) 15 -202 471 301 -132 847 1 018 1 366 1 096 775
Resultat efter finansnetto -148 -443 451 276 -622 378 493 2 080 552 450
Årets resultat -160 -99 391 558 15 276 356 1 305 3 324
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 378 13 802 14 282 15 694 15 793 14 519 14 991 15 593 8 918 11 087
Omsättningstillgångar 2 648 1 756 2 107 1 888 1 716 1 789 1 573 1 854 3 776 576
Tillgångar 15 026 15 558 16 389 17 583 17 509 16 308 16 564 17 447 12 694 11 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 936 4 096 4 195 3 805 3 246 3 232 2 956 2 600 1 294 1 291
Obeskattade reserver 0 0 350 350 650 1 300 1 300 1 300 535 0
Avsättningar (tkr) 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 168 9 962 10 225 11 050 11 180 10 090 10 574 12 040 9 024 9 085
Kortfristiga skulder 1 787 1 500 1 618 2 378 2 433 1 687 1 735 1 507 1 840 1 287
Skulder och eget kapital 15 026 15 558 16 389 17 583 17 509 16 308 16 564 17 447 12 694 11 663
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 300 125
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 677 1 343 1 873 2 517 2 608 2 096 1 858 1 375 1 481 631
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 708 481 644 904 959 598 516 467 571 226
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 479 5 938 8 034 9 383 8 917 7 918 7 564 7 488 6 764 4 134
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 7 11 11 9 8 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 271 938 953 737 742 824 881 1 178 988 969
Personalkostnader per anställd (tkr) 605 376 361 317 359 300 292 312 383 241
Rörelseresultat, EBITDA 1 511 1 324 2 034 1 742 1 449 2 207 2 362 2 470 1 766 1 389
Nettoomsättningförändring 8,34% -29,66% -17,79% -0,61% 10,12% 5,12% -0,24% 19,27% 52,97% -%
Du Pont-modellen 0,10% -1,29% 4,48% 4,86% -0,42% 5,60% 6,29% 15,61% 8,74% 6,73%
Vinstmarginal 0,30% -4,26% 11,01% 10,53% -0,91% 12,32% 14,78% 38,54% 18,71% 20,26%
Bruttovinstmarginal 66,49% 58,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,87% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,94% 5,46% 7,33% -6,04% -8,78% 1,38% -2,30% 4,91% 32,67% -18,35%
Soliditet 26,19% 26,33% 27,26% 23,11% 21,28% 25,69% 23,63% 20,27% 13,23% 11,07%
Kassalikviditet 148,18% 117,07% 130,22% 79,39% 70,53% 106,05% 90,66% 123,03% 205,22% 44,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...