Visa allt om Söndrums Industrikonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -4 -7 -6 -5 -5 -6 -6 -6 -6
Resultat efter finansnetto -4 -4 -7 -6 -5 -5 -6 -6 -6 -6
Årets resultat -4 -4 -7 -6 -5 -5 -6 -6 -6 -6
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 3 11 9 9 9 10 10 10 9
Tillgångar 1 3 11 9 9 9 10 10 10 9
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -410 -406 -402 -395 -389 -384 -379 -374 -368 -361
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 411 409 414 404 398 394 389 0 377 371
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 383 0 0
Skulder och eget kapital 1 3 11 9 9 9 10 10 10 9
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -4 -7 -6 -5 -5 -6 -6 -6 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -41 000,00% -13 533,33% -3 654,55% -4 388,89% -4 322,22% -4 266,67% -3 790,00% -3 740,00% -3 680,00% -4 011,11%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% 2,61% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...