Visa allt om Frängskulla Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 420 2 198 1 958 2 101 1 758 1 919 1 705 1 666 1 504 1 448
Övrig omsättning 4 28 40 104 478 3 12 5 3 20
Rörelseresultat (EBIT) 91 46 200 42 79 -8 96 187 69 126
Resultat efter finansnetto 76 36 198 21 49 -20 68 158 48 89
Årets resultat 59 11 117 59 39 5 28 43 21 28
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 755 892 610 601 624 701 551 646 634 661
Omsättningstillgångar 1 269 1 012 982 954 930 992 932 865 744 752
Tillgångar 2 024 1 904 1 592 1 554 1 554 1 692 1 483 1 511 1 377 1 413
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 770 711 700 583 524 485 480 452 434 464
Obeskattade reserver 341 345 326 280 322 327 354 328 235 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 573 696 374 381 469 590 433 530 433 441
Kortfristiga skulder 339 152 192 311 239 290 216 201 276 291
Skulder och eget kapital 2 024 1 904 1 592 1 554 1 554 1 692 1 483 1 511 1 377 1 413
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 318 300 300 261 222 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 506 536 501 458 0 8 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 167 177 169 202 147 143 142 128 73 70
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50
Omsättning 2 424 2 226 1 998 2 205 2 236 1 922 1 717 1 671 1 507 1 468
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 210 1 099 1 958 2 101 1 758 1 919 1 705 1 666 1 504 724
Personalkostnader per anställd (tkr) 344 362 701 686 477 464 455 397 341 170
Rörelseresultat, EBITDA 237 154 266 179 209 83 180 250 146 193
Nettoomsättningförändring 10,10% 12,26% -6,81% 19,51% -8,39% 12,55% 2,34% 10,77% 3,87% -%
Du Pont-modellen 4,69% 3,05% 14,32% 3,02% 5,28% 0,00% 6,74% 12,57% 5,37% 9,06%
Vinstmarginal 3,93% 2,64% 11,64% 2,24% 4,66% 0,00% 5,87% 11,40% 4,92% 8,84%
Bruttovinstmarginal 62,07% 61,92% 63,74% 62,26% 50,40% 57,69% 68,62% 72,33% 67,49% 67,75%
Rörelsekapital/omsättning 38,43% 39,13% 40,35% 30,60% 39,31% 36,58% 41,99% 39,86% 31,12% 31,84%
Soliditet 51,18% 51,48% 59,06% 50,80% 48,99% 42,91% 49,55% 45,54% 43,81% 43,95%
Kassalikviditet 174,63% 195,39% 113,54% 89,39% 117,57% 129,31% 117,13% 133,83% 82,97% 75,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...