Visa allt om Frängskulla Gård AB
Visa allt om Frängskulla Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 322 2 420 2 198 1 958 2 101 1 758 1 919 1 705 1 666 1 504
Övrig omsättning 16 4 28 40 104 478 3 12 5 3
Rörelseresultat (EBIT) 158 91 46 200 42 79 -8 96 187 69
Resultat efter finansnetto 139 76 36 198 21 49 -20 68 158 48
Årets resultat 75 59 11 117 59 39 5 28 43 21
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 773 755 892 610 601 624 701 551 646 634
Omsättningstillgångar 976 1 269 1 012 982 954 930 992 932 865 744
Tillgångar 1 749 2 024 1 904 1 592 1 554 1 554 1 692 1 483 1 511 1 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 846 770 711 700 583 524 485 480 452 434
Obeskattade reserver 377 341 345 326 280 322 327 354 328 235
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 305 573 696 374 381 469 590 433 530 433
Kortfristiga skulder 221 339 152 192 311 239 290 216 201 276
Skulder och eget kapital 1 749 2 024 1 904 1 592 1 554 1 554 1 692 1 483 1 511 1 377
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 318 300 300 261 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 483 506 536 501 458 0 8 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 158 167 177 169 202 147 143 142 128 73
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Omsättning 2 338 2 424 2 226 1 998 2 205 2 236 1 922 1 717 1 671 1 507
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 161 1 210 1 099 1 958 2 101 1 758 1 919 1 705 1 666 1 504
Personalkostnader per anställd (tkr) 343 344 362 701 686 477 464 455 397 341
Rörelseresultat, EBITDA 294 237 154 266 179 209 83 180 250 146
Nettoomsättningförändring -4,05% 10,10% 12,26% -6,81% 19,51% -8,39% 12,55% 2,34% 10,77% -%
Du Pont-modellen 9,03% 4,69% 3,05% 14,32% 3,02% 5,28% 0,00% 6,74% 12,57% 5,37%
Vinstmarginal 6,80% 3,93% 2,64% 11,64% 2,24% 4,66% 0,00% 5,87% 11,40% 4,92%
Bruttovinstmarginal 63,87% 62,07% 61,92% 63,74% 62,26% 50,40% 57,69% 68,62% 72,33% 67,49%
Rörelsekapital/omsättning 32,52% 38,43% 39,13% 40,35% 30,60% 39,31% 36,58% 41,99% 39,86% 31,12%
Soliditet 65,18% 51,18% 51,48% 59,06% 50,80% 48,99% 42,91% 49,55% 45,54% 43,81%
Kassalikviditet 126,70% 174,63% 195,39% 113,54% 89,39% 117,57% 129,31% 117,13% 133,83% 82,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...