Visa allt om Jonas Gardell Produktion Aktiebolag
Visa allt om Jonas Gardell Produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 674 11 484 9 489 6 709 5 854 3 561 5 208 2 266 8 650 4 408
Övrig omsättning 8 397 8 924 17 483 14 667 14 926 18 101 19 573 7 887 8 808 11 834
Rörelseresultat (EBIT) 6 804 14 447 21 056 8 215 5 124 8 460 11 107 -860 6 709 5 741
Resultat efter finansnetto 6 803 14 446 21 061 8 222 5 137 8 465 11 107 -994 8 557 7 183
Årets resultat 5 785 8 350 13 637 5 547 3 771 6 316 6 759 0 5 016 3 957
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 910 969 1 028 0 3 9 65 1 861 1 745 990
Omsättningstillgångar 108 039 103 988 92 731 75 591 69 789 67 347 61 609 49 889 53 336 47 779
Tillgångar 108 949 104 957 93 759 75 591 69 791 67 355 61 675 51 751 55 080 48 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 646 83 131 75 021 61 684 56 387 52 866 46 800 40 241 40 442 35 476
Obeskattade reserver 19 538 20 209 16 545 13 039 12 402 12 462 12 667 10 832 11 935 10 474
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 765 1 617 2 192 869 1 003 2 027 2 208 678 2 704 2 820
Skulder och eget kapital 108 949 104 957 93 759 75 591 69 791 67 355 61 675 51 751 55 080 48 770
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 264 - 396 396 396 351 396 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 471 356 0 363 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 320 252 216 252 315 313 132 119 130 291
Utdelning till aktieägare 340 270 240 300 250 250 250 200 200 50
Omsättning 14 071 20 408 26 972 21 376 20 780 21 662 24 781 10 153 17 458 16 242
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 674 11 484 9 489 6 709 5 854 3 561 5 208 2 266 8 650 4 408
Personalkostnader per anställd (tkr) 831 659 359 647 720 727 546 487 552 694
Rörelseresultat, EBITDA 6 863 14 506 21 073 8 218 5 130 8 517 11 164 -784 6 794 5 868
Nettoomsättningförändring -50,59% 21,02% 41,44% 14,61% 64,39% -31,62% 129,83% -73,80% 96,23% -%
Du Pont-modellen 6,26% 13,77% 22,47% 10,88% 7,36% 12,57% 18,01% -1,61% 15,93% 15,11%
Vinstmarginal 120,16% 125,82% 221,97% 122,57% 87,79% 237,74% 213,29% -36,76% 101,43% 167,13%
Bruttovinstmarginal 12,94% 58,24% 48,45% -79,98% -147,88% -239,01% -139,92% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 890,62% 891,42% 954,15% 1 113,76% 1 175,03% 1 834,32% 1 140,57% 2 171,71% 585,34% 1 019,94%
Soliditet 95,35% 94,22% 93,78% 94,32% 93,89% 92,12% 91,02% 92,83% 89,03% 88,20%
Kassalikviditet 500,26% 574,58% 209,03% 403,22% 288,24% 133,40% 108,15% 252,21% 150,11% 37,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...