Visa allt om Fodermix i Ulvstorp AB
Visa allt om Fodermix i Ulvstorp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 201 995 216 664 205 887 148 923 92 374 83 792 73 272 81 239 68 876 62 845
Övrig omsättning 2 217 43 37 12 16 70 88 61 70 261
Rörelseresultat (EBIT) 8 529 13 752 12 477 9 322 3 954 3 576 3 081 5 019 5 008 3 695
Resultat efter finansnetto 8 725 13 995 12 778 9 420 4 036 3 640 3 200 4 975 4 870 3 672
Årets resultat 5 214 5 196 7 183 4 937 2 296 1 349 2 314 3 703 3 462 2 684
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 652 33 676 19 435 11 781 12 268 12 981 11 985 5 909 6 392 6 968
Omsättningstillgångar 33 631 29 530 30 122 34 455 14 036 12 703 9 979 16 372 12 081 10 007
Tillgångar 66 283 63 206 49 557 46 236 26 304 25 685 21 964 22 281 18 473 16 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 221 28 007 22 811 15 628 10 691 11 545 10 197 7 883 4 179 3 317
Obeskattade reserver 20 200 18 200 10 923 7 391 4 690 3 784 1 990 1 990 2 135 2 075
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 836 2 227 2 600 3 200 3 800 4 400
Kortfristiga skulder 12 862 16 999 15 823 23 218 8 087 8 129 7 178 9 209 8 358 7 182
Skulder och eget kapital 66 283 63 206 49 557 46 236 26 304 25 685 21 964 22 281 18 473 16 975
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 773 748 724 806 659 616 654 625 629 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 4 667 4 443 4 210 3 222 1 837 2 031 2 034 2 131 1 850 1 560
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 257 2 157 2 040 1 583 1 044 1 145 1 080 1 124 1 167 925
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700
Omsättning 204 212 216 707 205 924 148 935 92 390 83 862 73 360 81 300 68 946 63 106
Nyckeltal
Antal anställda 12 11 11 8 7 7 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 16 833 19 697 18 717 18 615 13 196 11 970 10 467 11 606 9 839 10 474
Personalkostnader per anställd (tkr) 655 681 649 716 525 553 542 563 516 530
Rörelseresultat, EBITDA 10 243 14 837 13 533 10 398 5 120 4 452 3 778 5 677 5 724 4 488
Nettoomsättningförändring -6,77% 5,23% 38,25% 61,22% 10,24% 14,36% -9,81% 17,95% 9,60% -%
Du Pont-modellen 13,18% 22,15% 25,79% 20,52% 15,66% 14,43% 14,83% 23,36% 27,61% 22,41%
Vinstmarginal 4,32% 6,46% 6,21% 6,37% 4,46% 4,42% 4,45% 6,41% 7,40% 6,05%
Bruttovinstmarginal 10,45% 12,71% 12,06% 13,04% 12,86% 13,14% 13,57% 14,21% 16,00% 14,51%
Rörelsekapital/omsättning 10,28% 5,78% 6,95% 7,55% 6,44% 5,46% 3,82% 8,82% 5,41% 4,50%
Soliditet 73,89% 66,77% 63,22% 45,58% 53,78% 55,81% 53,10% 41,81% 30,94% 28,34%
Kassalikviditet 217,98% 143,69% 162,71% 126,67% 125,41% 112,50% 103,26% 138,04% 108,88% 104,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...