Visa allt om BERGNÄSETS BAGERI Aktiebolag
Visa allt om BERGNÄSETS BAGERI Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 36 9 32 199 533 20 943 3 947 4 664
Övrig omsättning 307 425 286 267 279 278 210 1 507 137 -
Rörelseresultat (EBIT) -86 7 -115 -112 -98 -70 -237 1 019 289 91
Resultat efter finansnetto -81 7 -112 -110 -96 -78 -235 1 017 279 87
Årets resultat -81 7 -112 -110 -96 -15 -7 546 227 87
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 314 432 374 350 371 397 403 408 478 40
Omsättningstillgångar 494 554 513 664 870 979 1 108 1 412 1 014 896
Tillgångar 808 986 887 1 014 1 241 1 376 1 511 1 820 1 492 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 675 756 749 861 971 1 067 1 082 1 110 564 337
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 63 291 33 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 27 126 128 129 171 255 94
Kortfristiga skulder 133 230 138 126 144 180 236 248 640 505
Skulder och eget kapital 808 986 887 1 014 1 241 1 376 1 511 1 820 1 492 937
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 50 0 146 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 0 0 0 0 0 0 254 785 1 290
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 0 0 0 0 13 6 89 474 703
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 310 461 295 299 478 811 230 2 450 4 084 4 664
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 1 1 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 - - - - - 20 943 789 666
Personalkostnader per anställd (tkr) 34 - - - - - 56 351 282 327
Rörelseresultat, EBITDA -59 49 -89 -86 -72 -44 -215 1 050 319 119
Nettoomsättningförändring -91,67% 300,00% -71,88% -83,92% -62,66% 2 565,00% -97,88% -76,11% -15,37% -%
Du Pont-modellen -10,02% 0,71% -12,63% -10,85% -7,66% -4,87% -15,16% 56,43% 19,50% 9,82%
Vinstmarginal -2 700,00% 19,44% -1 244,44% -343,75% -47,74% -12,57% -1 145,00% 108,91% 7,37% 1,97%
Bruttovinstmarginal -600,00% 2,78% -333,33% -12,50% -11,06% 14,45% 70,00% 73,38% 76,06% 78,47%
Rörelsekapital/omsättning 12 033,33% 900,00% 4 166,67% 1 681,25% 364,82% 149,91% 4 360,00% 123,44% 9,48% 8,38%
Soliditet 83,54% 76,67% 84,44% 84,91% 78,24% 77,54% 74,68% 72,50% 39,39% 35,97%
Kassalikviditet 358,65% 233,48% 359,42% 513,49% 585,42% 528,89% 378,39% 569,35% 151,09% 155,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...