Visa allt om Miljöentreprenören J & R Aktiebolag
Visa allt om Miljöentreprenören J & R Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 822 2 164 2 262 4 051 6 871 3 326 16 952 12 569 5 151 9 627
Övrig omsättning - - 90 - 1 - 168 324 149 23
Rörelseresultat (EBIT) 951 -266 34 -208 157 -35 485 94 27 -284
Resultat efter finansnetto 950 -264 39 -203 114 -41 480 -337 26 -286
Årets resultat 700 -264 39 -203 80 -41 318 -7 -103 1 077
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 326 274 274 274 477 323 459 895 1 092 759
Omsättningstillgångar 2 080 955 1 356 1 307 3 137 2 951 2 155 5 797 8 064 2 679
Tillgångar 2 406 1 229 1 630 1 581 3 614 3 274 2 614 6 692 9 156 3 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 777 1 077 1 342 1 302 1 606 1 525 1 566 1 648 1 656 1 758
Obeskattade reserver 150 0 0 0 0 50 0 0 533 463
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50
Långfristiga skulder 0 0 0 92 139 289 228 276 361 0
Kortfristiga skulder 478 151 288 186 1 869 1 409 769 4 718 6 558 1 168
Skulder och eget kapital 2 406 1 229 1 630 1 581 3 614 3 274 2 614 6 692 9 156 3 439
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 365 413 335 410 385 344 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 581 792 609 184 766 558 2 794 2 206 1 783 1 002
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 177 241 191 196 363 245 1 011 860 723 476
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 100 0 400 0 0 0
Omsättning 4 822 2 164 2 352 4 051 6 872 3 326 17 120 12 893 5 300 9 650
Nyckeltal
Antal anställda 2 - 2 2 4 5 10 11 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 411 - 1 131 2 026 1 718 665 1 695 1 143 736 1 605
Personalkostnader per anställd (tkr) 383 - 425 397 405 230 443 318 406 302
Rörelseresultat, EBITDA 951 -266 34 -208 265 142 671 291 317 -100
Nettoomsättningförändring 122,83% -4,33% -44,16% -41,04% 106,58% -80,38% 34,87% 144,01% -46,49% -%
Du Pont-modellen 39,57% -21,48% 2,52% -12,40% 4,48% -1,01% 18,78% 1,69% 0,39% -7,97%
Vinstmarginal 19,74% -12,20% 1,81% -4,84% 2,36% -0,99% 2,90% 0,90% 0,70% -2,85%
Bruttovinstmarginal 43,11% 54,76% 47,83% 29,45% 38,23% 86,77% 41,37% 51,20% 100,00% 49,14%
Rörelsekapital/omsättning 33,22% 37,15% 47,21% 27,67% 18,45% 46,36% 8,18% 8,58% 29,24% 15,70%
Soliditet 78,72% 87,63% 82,33% 82,35% 44,44% 47,70% 59,91% 24,63% 22,28% 60,81%
Kassalikviditet 435,15% 632,45% 470,83% 702,69% 167,84% 197,23% 280,23% 72,06% 39,49% 160,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...