Visa allt om Mölndal Medical & Research Aktiebolag
Visa allt om Mölndal Medical & Research Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 760 665 504 313 415 279 180 178 193 143
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 214 190 24 -180 68 -114 -37 1 -13 -101
Resultat efter finansnetto 336 170 19 -57 168 -125 20 7 85 2
Årets resultat 196 163 19 -36 142 -125 14 7 51 14
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 370 370 370 370 370 0 0 0 3 13
Omsättningstillgångar 703 432 190 63 173 377 376 386 452 229
Tillgångar 1 073 802 560 433 543 377 376 386 455 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 479 283 120 101 242 100 134 179 172 146
Obeskattade reserver 99 15 15 15 37 22 22 24 27 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 495 504 425 317 264 255 220 183 256 83
Skulder och eget kapital 1 073 802 560 433 543 377 376 386 455 242
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 49 19 0 0 0 0 0 0 5
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 120 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 76 45 22 0 0 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 370 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Omsättning 760 665 504 313 415 279 180 178 193 143
Nyckeltal
Antal anställda 1 - - 0 - 0 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 760 - - - - - - 89 97 72
Personalkostnader per anställd (tkr) 233 - - - - - - 6 23 23
Rörelseresultat, EBITDA 214 190 24 -180 68 -114 -37 4 -3 -89
Nettoomsättningförändring 14,29% 31,94% 61,02% -24,58% 48,75% 55,00% 1,12% -7,77% 34,97% -%
Du Pont-modellen 31,97% 23,82% 4,46% -11,32% 32,97% -29,44% 15,16% 2,33% 18,68% 1,24%
Vinstmarginal 45,13% 28,72% 4,96% -15,65% 43,13% -39,78% 31,67% 5,06% 44,04% 2,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,67% 96,07% 80,31% 80,42%
Rörelsekapital/omsättning 27,37% -10,83% -46,63% -81,15% -21,93% 43,73% 86,67% 114,04% 101,55% 102,10%
Soliditet 51,84% 36,75% 23,40% 25,88% 49,59% 30,83% 39,85% 50,85% 42,07% 64,20%
Kassalikviditet 142,02% 85,71% 44,71% 19,87% 65,53% 147,84% 170,91% 210,38% 175,39% 265,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...