Visa allt om Sivart Förlag Aktiebolag
Visa allt om Sivart Förlag Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 508 774 737 1 184 1 093 2 139 1 016 1 106 1 016 400
Övrig omsättning 250 - - - 26 95 82 944 - 498
Rörelseresultat (EBIT) 6 63 15 -439 104 -120 102 -36 -222 51
Resultat efter finansnetto 6 63 15 61 104 -122 79 -70 -226 202
Årets resultat 6 63 15 61 104 -122 79 -70 -226 202
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 088 2 393 2 703 2 536 3 170 2 888 2 247 2 241 1 252 1 417
Tillgångar 2 088 2 393 2 703 2 536 3 170 2 888 2 247 2 241 1 252 1 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 989 983 921 906 845 741 608 128 198 444
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 099 1 410 1 783 1 630 2 326 2 148 1 640 2 113 1 054 974
Skulder och eget kapital 2 088 2 393 2 703 2 536 3 170 2 888 2 247 2 241 1 252 1 417
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 24 - - 241 0 376 27 549 237 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 143 198 0 282 150 51 68 136 519
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 75 104 104 144 145 139 295 226 250
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 758 774 737 1 184 1 119 2 234 1 098 2 050 1 016 898
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 508 774 737 592 273 428 203 221 203 80
Personalkostnader per anställd (tkr) 49 218 304 173 107 147 44 171 122 160
Rörelseresultat, EBITDA 6 63 15 -439 104 -120 102 -36 -222 51
Nettoomsättningförändring -34,37% 5,02% -37,75% 8,33% -48,90% 110,53% -8,14% 8,86% 154,00% -%
Du Pont-modellen 0,29% 2,63% 0,55% 2,41% 3,28% -4,16% 4,54% -1,61% -17,73% 20,47%
Vinstmarginal 1,18% 8,14% 2,04% 5,15% 9,52% -5,61% 10,04% -3,25% -21,85% 72,50%
Bruttovinstmarginal 37,20% 30,75% 21,98% 49,24% 17,38% 10,61% -6,59% 0,00% 70,67% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 194,69% 127,00% 124,83% 76,52% 77,22% 34,60% 59,74% 11,57% 19,49% 110,75%
Soliditet 47,37% 41,08% 34,07% 35,73% 26,66% 25,66% 27,06% 5,71% 15,81% 31,33%
Kassalikviditet 8,37% 7,59% 8,69% 9,45% 9,24% 22,30% 15,37% 32,23% 60,34% 60,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...