Visa allt om Trans/Touring Production Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 7 618 5 982 10 749 12 489 13 774 6 465 9 567 9 540 8 244 7 953
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 140 -76 440 912 792 26 125 268 180 12
Resultat efter finansnetto 164 -31 461 946 811 42 156 281 184 17
Årets resultat 223 77 259 518 433 30 108 195 124 52
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 3 3 10 13 14 20 28 27 31
Omsättningstillgångar 3 481 4 012 4 638 4 391 3 746 3 516 2 256 2 490 2 274 2 092
Tillgångar 3 499 4 016 4 642 4 401 3 759 3 530 2 276 2 518 2 302 2 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 702 1 636 1 723 1 615 1 225 919 1 009 992 886 827
Obeskattade reserver 287 414 572 451 211 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 510 1 966 2 346 2 335 2 323 2 611 1 267 1 526 1 415 1 296
Skulder och eget kapital 3 499 4 016 4 642 4 401 3 759 3 530 2 276 2 518 2 302 2 123
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 815 860 848 904 1 056 561 774 665 655 663
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 15 4 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 84 129 228 319 368 231 311 276 253 257
Utdelning till aktieägare 1 422 1 359 164 151 128 127 120 92 89 65
Omsättning 7 618 5 982 10 749 12 489 13 774 6 465 9 567 9 540 8 244 7 953
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 0 - 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 809 2 991 - - 6 887 3 233 4 784 4 770 4 122 3 977
Personalkostnader per anställd (tkr) 481 425 - - 749 411 513 589 450 476
Rörelseresultat, EBITDA 146 -76 440 915 796 32 133 280 192 25
Nettoomsättningförändring 27,35% -44,35% -13,93% -9,33% 113,05% -32,42% 0,28% 15,72% 3,66% -%
Du Pont-modellen 4,69% -0,77% 10,30% 21,72% 21,71% 1,19% 6,94% 11,48% 8,30% 1,18%
Vinstmarginal 2,15% -0,52% 4,45% 7,65% 5,92% 0,65% 1,65% 3,03% 2,32% 0,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,87% 34,20% 21,32% 16,46% 10,33% 14,00% 10,34% 10,10% 10,42% 10,01%
Soliditet 55,04% 48,78% 46,20% 44,25% 36,73% 26,03% 44,33% 39,40% 38,49% 38,95%
Kassalikviditet 230,53% 204,07% 197,70% 188,05% 161,26% 134,66% 178,06% 163,17% 160,71% 161,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...