Visa allt om Benedictsson & Hertz Aktiebolag
Visa allt om Benedictsson & Hertz Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 801 4 093 4 284 4 667 4 225 4 461 4 355 4 424 3 740 3 625
Övrig omsättning 23 7 15 2 11 6 10 40 20 16
Rörelseresultat (EBIT) 10 93 230 506 65 157 209 347 71 314
Resultat efter finansnetto 11 101 241 524 84 156 210 348 64 306
Årets resultat 39 107 156 297 44 84 115 186 41 256
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 5 7 20 37 42 59 86 47
Omsättningstillgångar 2 285 2 242 2 111 1 937 1 503 1 477 1 723 1 375 1 207 1 129
Tillgångar 2 285 2 244 2 116 1 945 1 523 1 514 1 765 1 434 1 293 1 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 031 992 985 929 632 688 904 789 603 562
Obeskattade reserver 315 355 395 355 236 216 176 125 39 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 939 897 736 661 655 610 685 520 651 579
Skulder och eget kapital 2 285 2 244 2 116 1 945 1 523 1 514 1 765 1 434 1 293 1 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 5 - 360 400 300 340 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 296 1 352 1 373 1 350 1 409 1 043 963 962 792 812
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 496 488 475 472 474 468 427 432 405 307
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 100 100 300 0 0 0
Omsättning 3 824 4 100 4 299 4 669 4 236 4 467 4 365 4 464 3 760 3 641
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 760 819 857 - 845 892 871 885 748 725
Personalkostnader per anställd (tkr) 366 374 378 - 377 383 373 337 319 279
Rörelseresultat, EBITDA 12 96 233 519 82 175 226 374 89 327
Nettoomsättningförändring -7,13% -4,46% -8,21% 10,46% -5,29% 2,43% -1,56% 18,29% 3,17% -%
Du Pont-modellen 0,53% 4,50% 11,39% 26,94% 5,52% 10,37% 11,95% 24,41% 5,57% 26,76%
Vinstmarginal 0,32% 2,47% 5,63% 11,23% 1,99% 3,52% 4,85% 7,91% 1,93% 8,69%
Bruttovinstmarginal 74,40% 73,54% 74,72% 74,93% 71,74% 71,87% 70,33% 70,23% 70,70% 71,34%
Rörelsekapital/omsättning 35,41% 32,86% 32,10% 27,34% 20,07% 19,44% 23,83% 19,33% 14,87% 15,17%
Soliditet 55,87% 56,55% 61,11% 61,22% 52,92% 55,96% 58,57% 61,30% 48,81% 49,89%
Kassalikviditet 230,67% 242,47% 277,72% 280,94% 216,49% 227,38% 235,47% 242,12% 162,06% 179,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...