Hyllie Park

Varumärke tillhör Hyllie Park Diakoni Aktiebolag

Ansökningsnummer 201602827
Ansökningsdatum 2016-04-19
Registreringsnummer 533342
Registreringsdatum 2016-07-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-07-19
Typ Figurativt

Hyllie Park

Varor & Tjänster

Klass: 35

Administrativa kontorstjänster; administrativa tjänster för företag (outsourcing); affärsmässig projektledning; affärsmässiga projektledningstjänster för byggprojekt; assistans rörande administration; assistans vid företagsadministration; assistans vid företagsverksamhet; assistans vid förvaltning av affärsverksamheter; bokförings- och revisionstjänster; företagsadministration; företagsadministrationstjänster; kontorstjänster; kontorstjänster [administration]; kontorstjänster för företag; skötsel av företagsregister.

Klass: 41

Anordnande av festivaler för kulturella ändamål; anordnande av festivaler för kulturändamål; anordnande av festivaler för underhållningsändamål; anordnande av festivaler för rekreationsändamål; anordnande av konserter; anordnande av kulturevenemang; anordnande av kulturverksamhet; anordnande av levande shower; anordnande av liveföreställningar; anordnande av musikföreställningar; anordnande av musikevenemang; anordnande av musikframföranden; anordnande av musikkonserter; anordnande av musikshower; anordnande av musikunderhållning; anordnande av musikuppträdanden; anordnande av presentationer för kulturändamål; anordnande av presentationer för underhållningsändamål; anordnande av rekreationsturneringar; anordnande av shower; anordnande av tävlingar; anordnande av underhållning och företagsaktiviteter, nämligen kick-offs och teambuilding; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; anordnande av underhållningstjänster för barn; anordnande av underhållning; anordnande av utflykter för underhållning; anordnande, genomförande och organisation av konserter; anordnande och framförande av live-föreställningar; anordnande och genomförande av möten inom underhållningsområdet; arrangemang av dansevenemang; arrangemang av festivaler för underhållningsändamål; arrangerande av festspel; arrangerande av visuell och musikalisk underhållning; arrangerande av visuell underhållning; arrangerande och genomförande av mässor för kulturella- eller utbildningsändamål; arrangerande och ledning av konserter; arrangering av fritidsaktiviteter för grupper; barnomsorgstjänster; dans-, musik- och dramaföreställningar; drift av daghem; festarrangemang; festarrangeringstjänster; festarrangeringstjänster [underhållning]; festplaneringstjänster; filmförevisningar; förskolor; framförande av musik; framförande av liveföreställningar av en musikgrupp; framförande av liveföreställningar med ljud och bilder; framförande av liveföreställningar; framförande av musik och sång; framförande av musikunderhållning av vokalistgrupp; framförande av musikunderhållning av instrumentgrupper; framförande av teaterföreställningar; framförande av teaterpjäser, musikframföranden; fritidstjänster; genomförande av filmfestivaler; genomförande av kulturevenemang; genomförande av underhållningsevenemang; gospelkörtjänster; konserter med levande musik; konserttjänster; konstgalleritjänster; kultur- och idrottsverksamhet; kulturella tjänster; kulturverksamhet; ledning av konserter; lekplatstjänster för barns äventyrslekar; lekskoletjänster [undervisning/utbildning eller underhållning]; levande musikunderhållning; live-konserter med band; liveföreställningar (framförande av); liveframträdanden (underhållning); liveinspelningstjänster avseende orkestrar; liveunderhållning; liveuppträdanden av ett musikband; liveuppträdanden av musikband; liveuppträdanden av rockgrupper; ljudunderhållningstjänster; musikfestivalstjänster; musikföreställningstjänster; musikframförande; musikframträdanden; musikgrupp (underhållning); musikkonserter; musikshower (live); musiktjänster (live); organisation av kongresser och konferenser för kultur- och utbildningsändamål; organisation av live- musikuppträdanden; organiserande av dansuppvisningar; organiserande av galor; organiserande av rekreationsaktiviteter; organisering av ceremonier; organisering av dansevenemang; organisering av dansuppvisningar; organisering av fester; organisering av fester för kulturella ändamål; organisering av fester för utbildningsändamål; organisering av fester för underhållningsändamål; organisering av fester för rekreationsändamål; organisering av festivaler; organisering av galor; organisering av kultur- och konstevenemang; organisering av kulturella föreställningar; organisering av liveuppträdanden; organisering av lokala idrotts- och kulturevenemang; organisering av möten inom underhållningsområdet; organisering av publikdeltagande lekar; organisering av scenföreställningar; organisering av rekreationstillställningar; organisering av shower för kulturella ändamål; organisering av shower för underhållningsändamål; organisering av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; organisering av underhållning för bröllopsfester; organisering av underhållning; organisering av underhållning för födelsedagskalas; organisering och anordnande av utställningar för underhållningsändamål; organisering, produktion och presentation av teaterföreställningar; orkestertjänster; planering av fester; planering och organisering av fester; presentation av musikframföranden; presentation av musikkonserter; presentation av konserter; presentation av uppläsningar; presentationer av filmer; rekreationsanläggningar; rekreationsinrättningar; rekreationstjänster; rekreationstjänster för äldre; scenunderhållning av lätt natur; skolor [utbildning]; sommarläger [underhållning och handledning]; sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; sport och fitness; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; symfoniorkestertjänster; teaterföreställningar; teaterunderhållning; tillhandahållande av anläggningar för fritidsaktiviteter; tillhandahållande av danslokaler; tillhandahållande av fritidsanläggningar; tillhandahållande av liveunderhållning; tillhandahållande av sport- och fritidstjänster; underhållning; underhållning av en musikgrupp; underhållning av musiker; underhållning av sångare; underhållning avseende sport; underhållning avseende tävlingar; underhållning erbjuden av en musikgrupp; underhållning erbjudna av vokalister; underhållning genom film; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning i form av bioföreställningar; underhållning i form av dansuppträdanden; underhållning i form av etnisk festival; underhållning i form av konserter; underhållning i form av ljusshower; underhållning i form av teaterproduktioner; underhållning med jazzmusik; underhållning, sport- och kulturaktiviteter; underhållning tillhandahållen av musiker; underhållning, undervisning/utbildning och instruktion/handledning; underhållning utförd av en musikalisk sånggrupp; underhållning utförd av en musikgrupp; underhållning utförd av musikgrupper; underhållningstjänster tillhandahållna för barn; underhållningstjänster tillhandahållna av uppträdande artister; underhållningstjänster utförda av musikgrupp; underhållningstjänster utförda av en musikgrupp; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning och handledning/instruktion; upplåtande av anläggningar för utomhusfritidsaktiviteter; upplåtande av anläggningar för underhållning; upplåtande av danslokaler innefattande skötsel av dessa; upplåtande av fritidsområden i form av lekplatser för barn; upplåtande av levande musik; upplåtande av levande musikföreställningar; upplåtande av rekreationsevenemang; upplåtande av rekreationsfaciliteter; upplåtande av rekreationsanläggningar; upplåtande av rekreationsaktiviteter; upplåtande av rekreationsområden; upplåtande av teaterinrättningar; uppsättning av teaterpjäser; utbildning och instruktion; workshopar för rekreationsändamål; workshopar för kulturändamål; visning av biograf- och spelfilmer.

Klass: 43

Anordnande av kortvarigt boende; anordnande av tillfälligt boende; anordnande och tillhandahållande av kortvarigt boende; daghem och ålderdomshem; drift av boende för medlemmar; faciliteter för events, möten och tillfälliga kontorslokaler; hotell, hostel och pensionat, semester- och turistboende; kortvarigt boende i samband med sammankomster; logitjänster vid nödsituationer [upplåtande av kortvarigt boende]; rumsuthyrningstjänster; temporär rumsuthyrning; upplåtande av kortvarigt boende; upplåtande av tillfälligt boende med möbler; uthyrning av rum; uthyrning av rum för sociala funktioner; uthyrning av rum som tillfälligt boende; uthyrning av tillfälliga bostäder; välgörenhetstjänster, nämligen upplåtande av kortvarigt boende; tillhandahållande av skolbarnsomsorg efter skolan; tillhandahållande av skolbarnsomsorg före skolan.