Visa allt om Francks Kylindustri i Stockholm AB
Visa allt om Francks Kylindustri i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 55 748 48 886 62 300 39 809 45 342 47 319 38 181 24 397 27 055 39 154
Övrig omsättning 15 119 103 - 54 57 232 41 30 33
Rörelseresultat (EBIT) 1 106 2 465 2 611 413 1 691 2 163 2 774 918 3 801 3 667
Resultat efter finansnetto 1 108 2 461 2 611 390 1 681 2 132 2 868 1 070 3 894 3 657
Årets resultat 862 240 72 25 1 168 1 833 1 926 576 1 951 2 649
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 231 339 1 469 398 490 389 193 65 58 54
Omsättningstillgångar 10 922 8 911 14 494 11 014 13 410 10 919 14 291 14 623 15 809 18 502
Tillgångar 11 153 9 250 15 963 11 412 13 900 11 308 14 484 14 688 15 867 18 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 513 2 651 2 411 3 789 2 316 2 328 6 390 4 464 4 188 2 237
Obeskattade reserver 425 461 650 1 300 1 440 1 440 1 840 1 840 1 590 540
Avsättningar (tkr) 500 500 500 500 0 500 200 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 715 5 638 12 402 5 823 9 972 7 040 6 054 8 384 10 088 15 779
Skulder och eget kapital 11 153 9 250 15 963 11 412 13 900 11 308 14 484 14 688 15 867 18 556
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 110 0 834 922 1 221 1 463 907
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 221 11 522 10 155 8 326 9 300 6 766 5 478 4 477 4 156 3 988
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 118 4 325 3 679 3 530 3 510 2 657 2 470 2 222 2 270 1 882
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 1 450 0 0 5 600 0 300 0
Omsättning 55 763 49 005 62 403 39 809 45 396 47 376 38 413 24 438 27 085 39 187
Nyckeltal
Antal anställda 31 28 26 24 26 21 20 20 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 798 1 746 2 396 1 659 1 744 2 253 1 909 1 220 1 503 2 175
Personalkostnader per anställd (tkr) 574 588 532 554 516 526 466 401 473 387
Rörelseresultat, EBITDA 1 220 2 591 2 737 559 1 811 2 252 2 798 935 3 835 3 706
Nettoomsättningförändring 14,04% -21,53% 56,50% -12,20% -4,18% 23,93% 56,50% -9,82% -30,90% -%
Du Pont-modellen 9,94% 26,67% 16,42% 3,74% 12,37% 19,07% 20,02% 7,33% 24,61% 19,78%
Vinstmarginal 1,99% 5,05% 4,21% 1,07% 3,79% 4,56% 7,60% 4,41% 14,43% 9,38%
Bruttovinstmarginal 44,20% 50,40% 38,00% 47,82% 49,58% 43,74% 41,82% 54,77% -5,07% 55,77%
Rörelsekapital/omsättning 7,55% 6,70% 3,36% 13,04% 7,58% 8,20% 21,57% 25,57% 21,15% 6,95%
Soliditet 34,47% 32,55% 18,28% 41,60% 24,30% 29,97% 53,48% 39,41% 33,61% 14,15%
Kassalikviditet 154,94% 148,86% 111,47% 178,65% 127,96% 159,57% 225,16% 166,35% 150,50% 113,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...