Visa allt om Talent Invest Sweden AB
Visa allt om Talent Invest Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 918 1 987 700 0 0 0 0 0 105 459
Övrig omsättning 110 134 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -117 30 4 -15 -5 -10 -6 -15 75 437
Resultat efter finansnetto -214 28 6 218 6 -7 -26 -22 89 -158
Årets resultat -214 17 5 323 130 81 68 14 2 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 78 26 3 000 3 000 3 000 3 000 4 456 4 482 1 981
Omsättningstillgångar 693 982 764 707 467 484 513 526 1 263 3 727
Tillgångar 725 1 059 789 3 707 3 467 3 484 3 513 4 982 5 744 5 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 142 125 3 586 3 263 3 133 3 052 2 984 2 970 2 969
Obeskattade reserver 0 0 0 0 142 314 435 558 616 576
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 665 918 665 121 62 37 27 1 441 2 158 2 164
Skulder och eget kapital 725 1 059 789 3 707 3 467 3 484 3 513 4 982 5 744 5 708
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 116 1 000 280 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 500 463 148 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 028 2 121 700 0 0 0 0 0 105 459
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 959 994 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 816 748 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -117 30 4 -15 -5 -10 -6 -15 75 437
Nettoomsättningförändring -3,47% 183,86% -% -% -% -% -% -100,00% -77,12% -%
Du Pont-modellen -29,52% 2,83% 0,89% -% -% -% -% -% 1,57% -2,75%
Vinstmarginal -11,16% 1,51% 1,00% -% -% -% -% -% 85,71% -34,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,46% 3,22% 14,14% -% -% -% -% -% -852,38% 340,52%
Soliditet 8,28% 13,41% 15,84% 96,74% 97,13% 96,57% 96,00% 67,96% 59,43% 59,28%
Kassalikviditet 104,21% 106,97% 114,89% 584,30% 753,23% 1 308,11% 1 900,00% 36,50% 58,53% 172,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...