Visa allt om Bra Motorsport i Kristinehamn Aktiebolag
Visa allt om Bra Motorsport i Kristinehamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 442 442 382 521 602 715 751 807 880 1 180
Övrig omsättning 30 42 54 58 66 46 33 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) -51 -56 -87 -3 26 157 -4 -177 -172 100
Resultat efter finansnetto -51 -56 -87 -3 26 157 -3 -172 -162 105
Årets resultat -51 -56 -87 -3 26 157 2 -168 -159 78
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 7 9 0 0 3 9 21 34
Omsättningstillgångar 109 160 228 322 341 325 148 126 296 646
Tillgångar 109 164 235 331 341 325 152 135 317 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 119 174 262 265 238 82 80 248 495
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 5 9 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 45 60 69 76 86 70 50 60 172
Skulder och eget kapital 109 164 235 331 341 325 152 135 317 680
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 156 156 159 129 264 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 49 50 50 50 51 40 82 153 152 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 472 484 436 579 668 761 784 813 880 1 180
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 442 442 - 521 602 715 376 404 440 590
Personalkostnader per anställd (tkr) 205 206 - 206 211 169 173 257 256 248
Rörelseresultat, EBITDA -51 -54 -85 -2 26 160 1 -165 -159 113
Nettoomsättningförändring 0,00% 15,71% -26,68% -13,46% -15,80% -4,79% -6,94% -8,30% -25,42% -%
Du Pont-modellen -46,79% -34,15% -37,02% -0,91% 7,62% 48,31% -2,63% -126,67% -50,79% 15,74%
Vinstmarginal -11,54% -12,67% -22,77% -0,58% 4,32% 21,96% -0,53% -21,19% -18,30% 9,07%
Bruttovinstmarginal 65,61% 64,48% 64,40% 63,92% 62,79% 68,53% 67,64% 67,78% 65,11% 70,85%
Rörelsekapital/omsättning 15,38% 26,02% 43,98% 48,56% 44,02% 33,43% 10,39% 9,42% 26,82% 40,17%
Soliditet 62,39% 72,56% 74,04% 79,15% 77,71% 73,23% 53,95% 61,93% 80,28% 74,06%
Kassalikviditet 260,98% 351,11% 376,67% 463,77% 444,74% 376,74% 208,57% 248,00% 485,00% 370,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...