Visa allt om Förvaltnings AB Holmgården
Visa allt om Förvaltnings AB Holmgården

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -6 -10 -1 -5 -6 -12 -13 -8 -10
Resultat efter finansnetto -6 -6 -10 0 -5 -6 -12 -13 -8 -10
Årets resultat -6 -6 -10 0 -5 -6 -12 -13 -8 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 150 150 150 137 137 137 137 137 137
Omsättningstillgångar 5 4 5 0 6 6 6 5 4 7
Tillgångar 155 154 155 150 142 142 143 141 141 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 54 59 59 60 65 70 82 45 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 47 47 47 47 47 47 47 44 44
Kortfristiga skulder 66 53 48 43 36 31 25 12 52 47
Skulder och eget kapital 155 154 155 150 142 142 143 141 141 144
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -6 -10 -1 -5 -6 -12 -13 -8 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 30,32% 35,06% 38,06% 39,33% 42,25% 45,77% 48,95% 58,16% 31,91% 36,81%
Kassalikviditet 7,58% 7,55% 10,42% 0,00% 16,67% 19,35% 24,00% 41,67% 7,69% 14,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...