Visa allt om Weishaupt Svenska Aktiebolag
Visa allt om Weishaupt Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 958 32 434 35 045 32 339 40 529 45 124 39 818 47 284 37 082 36 474
Övrig omsättning 363 260 516 481 630 2 246 - - - 110
Rörelseresultat (EBIT) -592 -1 290 -489 -3 119 -179 3 239 -2 505 -1 371 -2 878 -238
Resultat efter finansnetto -591 -1 266 -424 -3 079 -184 3 144 -2 683 -1 227 -2 774 -198
Årets resultat -591 -1 266 -424 -3 079 -184 3 144 -2 683 -1 227 -2 774 -198
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 569 3 786 4 124 4 519 4 884 5 018 5 386 5 865 6 059 6 272
Omsättningstillgångar 10 237 15 399 13 560 16 152 16 235 18 648 20 456 22 079 15 440 14 453
Tillgångar 13 806 19 185 17 684 20 671 21 119 23 666 25 843 27 944 21 499 20 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 149 1 740 3 006 3 430 6 509 6 693 3 549 1 232 2 460 5 078
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 106 2 813 3 882 5 439 0 0
Kortfristiga skulder 12 657 17 445 14 678 17 241 13 504 14 159 18 411 21 274 19 040 15 647
Skulder och eget kapital 13 806 19 185 17 684 20 671 21 119 23 666 25 843 27 944 21 499 20 725
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 9 260 9 819 1 041 951 892 943 851
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 421 8 851 8 502 0 0 8 673 8 327 7 699 8 780 6 844
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 697 4 064 4 288 4 156 4 169 4 232 3 877 3 857 4 279 3 534
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 321 32 694 35 561 32 820 41 159 47 370 39 818 47 284 37 082 36 584
Nyckeltal
Antal anställda 19 18 19 21 22 22 23 21 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 945 1 802 1 844 1 540 1 842 2 051 1 731 2 252 1 686 1 658
Personalkostnader per anställd (tkr) 762 752 696 655 655 660 594 609 651 527
Rörelseresultat, EBITDA -113 -780 34 -2 582 346 3 701 -2 011 -858 -2 343 387
Nettoomsättningförändring 13,95% -7,45% 8,37% -20,21% -10,18% 13,33% -15,79% 27,51% 1,67% -%
Du Pont-modellen -4,28% -6,57% -2,37% -14,75% -0,48% 13,85% -9,58% -4,35% -12,90% -0,96%
Vinstmarginal -1,60% -3,89% -1,20% -9,43% -0,25% 7,26% -6,22% -2,57% -7,48% -0,55%
Bruttovinstmarginal 52,44% 56,50% 52,07% 48,63% 48,73% 47,92% 46,00% 38,48% 45,42% 44,22%
Rörelsekapital/omsättning -6,55% -6,31% -3,19% -3,37% 6,74% 9,95% 5,14% 1,70% -9,71% -3,27%
Soliditet 8,32% 9,07% 17,00% 16,59% 30,82% 28,28% 13,73% 4,41% 11,44% 24,50%
Kassalikviditet 52,65% 67,68% 69,20% 74,24% 89,18% 96,79% 82,35% 80,86% 61,19% 71,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...