Visa allt om Gudings Gård Aktiebolag
Visa allt om Gudings Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 16 154 10 364 14 247 15 978 15 977 18 767 17 193 16 318 14 371 11 705
Övrig omsättning 750 6 308 466 789 1 851 1 032 175 288 1 832 580
Rörelseresultat (EBIT) 1 766 3 725 1 553 382 676 1 646 803 1 126 2 199 1 122
Resultat efter finansnetto 1 169 3 074 421 -1 105 -501 681 130 204 1 351 352
Årets resultat 822 695 8 85 99 154 101 39 431 79
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 901 19 146 25 691 26 598 27 997 27 677 25 148 26 912 19 002 15 387
Omsättningstillgångar 5 007 4 448 7 153 8 317 7 209 6 988 6 631 4 926 2 999 3 279
Tillgångar 24 907 23 594 32 844 34 915 35 207 34 665 31 779 31 838 22 001 18 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 434 1 613 918 910 825 726 646 646 607 261
Obeskattade reserver 5 576 5 464 3 281 2 871 4 071 4 672 4 172 4 172 4 022 3 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 926 11 846 21 633 23 952 25 408 23 790 22 867 23 336 13 662 11 453
Kortfristiga skulder 4 971 4 672 7 013 7 183 4 903 5 477 4 094 3 684 3 710 3 681
Skulder och eget kapital 24 907 23 594 32 844 34 915 35 207 34 665 31 779 31 838 22 001 18 666
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 304 258 278 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 035 1 070 911 986 980 1 070 961 925 640 433
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 459 491 339 386 531 350 414 994 377 257
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 904 16 672 14 713 16 767 17 828 19 799 17 368 16 606 16 203 12 285
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 6 6 6 7 7 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 231 2 073 2 849 2 663 2 663 3 128 2 456 2 331 2 395 2 926
Personalkostnader per anställd (tkr) 303 320 251 232 267 244 251 240 224 255
Rörelseresultat, EBITDA 3 139 4 680 4 446 3 739 3 832 4 609 3 769 3 121 3 725 2 591
Nettoomsättningförändring 55,87% -27,25% -10,83% 0,01% -14,87% 9,15% 5,36% 13,55% 22,78% -%
Du Pont-modellen 7,50% 16,35% 4,73% 1,28% 2,22% 5,02% 2,67% 3,67% 10,29% 6,47%
Vinstmarginal 11,56% 37,22% 10,91% 2,79% 4,89% 9,28% 4,93% 7,16% 15,75% 10,32%
Bruttovinstmarginal 50,72% 24,62% 51,17% 46,36% 40,72% 50,63% 56,89% 48,24% 43,02% 49,75%
Rörelsekapital/omsättning 0,22% -2,16% 0,98% 7,10% 14,43% 8,05% 14,76% 7,61% -4,95% -3,43%
Soliditet 27,23% 24,90% 10,59% 8,67% 10,87% 12,03% 11,71% 11,46% 15,92% 14,01%
Kassalikviditet 78,82% 64,64% 76,43% 89,45% 128,06% 102,01% 114,17% 90,36% 40,70% 42,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...